תוך שנים מעטות הפך למופלג בתורה ובחכמה וכל חייו לא הפסיק ללמוד במוסדות "אור תורה" - מתפללים עבור כל דורש ומבקש תפלה ובקשה, בכל צרכי עמך ישראל המרובים, ובעיננו ראינו נסים ונפלאות בתפלה על קברו הקדוש, ובנתינת צדקה לעילוי נשמתו, ורבים נושעו במקום הקדוש הזה
הסל מסופק ל-50 יולדות בחודש גם מי שסבר כי אינו רבי מאיר התנא אלא רבי מאיר אחר, ור"מ התנא נקבר או בגוש חלב או בחו"ל טועה, וכבר נכתבו על כך מאמרים רבים להוכחה זו

קבר רבי מאיר בעל הנס ⋆ כוכב הנופש

הסגולה למצוא אבדה נוסדה באמת על שם התנא רבי מאיר, מפני שגם הוא מצא את אחות אשתו ע"י אמירת "אלהא דמאיר ענני", ואח"כ נשתלשלה הסגולה לכל סכנה, ונדבו נרות לבית הכנסת לנשמתו, כמו שנהגו לנדב נרות לנשמות המתים ביום היאהרצייט וערב יום הכיפורים.

26
קבר רבי מאיר בעל הנס
מדי שנה משתתפים בה כרבע מיליון איש שמתפללים, מדליקים נרות ומספרים בהתרגשות על ניסים שקרו להם בזכות הצדיק
שקיפות
מקור ההערה: ספר "מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל" לעיון נוסף: שם המעיר: אדווה ברזילי הערה: מה המשמעות של "ח"י גדולים"? אכן בש"ס מצאנו התייחסות פחותה לניסים בכלל, אך דווקא ביחס לרבי מאיר התנא ראינו התייחסות ענפה ומפורטת על חוויותיו במהלך שחרור גיסתו, אחות ברוריה, מבית בושת
רבי מאיר בעל הנס
בישיבתנו הקדושה "אור תורה" על קברו של התנא הקדוש פתוחים שערי שמיים לתפילה ולבקשה במיוחד עבורכם, למילוי כל משאלות לבכם לטובה
הכי משתלם: קבר רבי יהודה בר אלעאי איפה זה: צפת מי הצדיק: רבי יהודה בר אלעאי, המוכר במשנה ב"רבי יהודה" דרכים נוספות לתפילות, לברכות ותרומות: בדואר ישיבת "אור תורה" רבי מאיר בעל הנס ת
כל העמותות הינן עמותות מבוקרות ובעלי אישור ניהול תקין מרשויות המדינה לפי המנהג, בשעת נתינת הצדקה אומרים את ביטוי התפילה המופיע בסיפור התלמודי על הנס של רבי מאיר: ""

שקיפות

שם המעיר: אלון ארביב הערה: החקירות לא מעלות ולא מורידות, אם המקום בטבריה, מקום שמסוגל, שרבים ועוד רבים נושעו ויוושעו, יש להשאיר את התמימות, בבחינת תמים תהיה עם ה' אלוקיך.

קבר רבי מאיר בעל הנס
והנה המקורות לזה: בספר 'יחוס הצדיקים' שאלוניקי רפז-1527 מנטובה שכא- 1561, דף יז הוזכר קברו של רבי מאיר בעל הנס בגוש חלב, והוא המקור הראשון המזכיר חכם בכינוי זה
קבר רבי מאיר בעל הנס ⋆ כוכב הנופש
ר' מאיר בעל הנס - עושה נסים בשם ר' מאיר, הקבור בטבריה
קבר רבי מאיר בעל הנס ⋆ כוכב הנופש
בקבר רחל אפשר לקנות או להכין לבד צמיד אדום "תקני" לענידה על פרק היד
בימים רגילים המקום פחות צפוף, אבל עדיין התנועה ערה חז"ל לא אמרו על רבי מאיר שהוא בעל נס, ומדרכיו בהלכה ואגדה לא משמע שהיה בעל נס במובן התואר הזה
הלימוד הינו מ-09:00 בבוקר ועד 22:00 בלילה כנראה נשתרבב המנהג הזה באופנים שונים, עד שהתפתחו הקופות לצורך ה"חלוקה" על שם רמבה"ן

קבר רבי מאיר בעל הנס

הוא היה בעל זיכרון טוב וגילה בקיאות בכל ספרי הקודש.

קבר רבי מאיר בעל הנס
וכן באגרת רבי שלמה דוראן המאה ה- 15 אל אביו הרשב"ץ נדפס ביוחסין השלם עמ' 228 , כתב: רחוק מטבריה כמו מיל - חמי טבריה, קברו של רבי מאיר התנא הידוע
קברי צדיקים
על פי התלמוד היה צאצא של נירון קיסר שהתגייר
אנציקלופדיה יהודית דעת
עמותת קבר רבי מאיר — אחראית על ניהול תחזוקה ותפעול אתר קבר רבי מאיר בעל הנס