כמו כן, הייתה ביקורת על כך שהממשלה לא ניצלה את ההזדמנות להילחם ב"כסף השחור", כלומר במאגרים של שעבר מיד ליד מבלי ששולם עליו מס כחוק ב- שקובע כי שמו של המטבע הישראלי הוא "", אולם לא הייתה לחוק משמעות מעשית כיוון שנקבע בו כי שינוי השם בפועל ייעשה על-פי החלטת במועד שייראה לו מתאים
בשל ירד ערכה של הלירה שערכה ביום ביטולה היה כ-40 לירות ל אחד , ולכן הוחלט כי ערכו של השקל יהיה 10 לירות כשנתיים לפני כן שונה גם שמו של ה, חלקה האלף של הלירה שמקור שמו ב, למטבע בעל השם העברי ""

בנק ישראל

החל משנת ליבריה הוציאה מטבעות משלה אשר הופצו לצדו של המטבע האמריקאי.

ממיר מטבע וקריפטו
השקל שערכו נקבע תחילה על-פי יחס של כ-4 שקלים ל, סיים את דרכו בספטמבר בערך של כ-1,500 שקלים לדולר
המרת דולר לשקל
כל שטר היה לא חוקי בטריטוריה השנייה
המרת דולר לשקל
בשלהי הוחלפו המטבעות בשטרות עם עיצוב חדש שעוצבו לפי השטר האמריקאי שטרות
ביקורת רבה נמתחה על אופן המעבר מהלירה אל השקל בשנת , שטרות חדשים הונפקו בערכים של 5, 10, 20, 50 ו-100 דולר
הלירה הא"י הונהגה ב- ושמה ה המנדטורי הרשמי היה "פונט פלשתינאי א"י " כיוון שבינתיים התחלף שר האוצר, הודיע על השינוי שר האוצר החדש

בנק ישראל

עם השקתו הונפקו שטרות בעריכים של 1, 5, 10 ו-50 שקלים, ועם העלייה באינפלציה בשנים 1981—1985 הונפקו שטרות בעריכים 100, 500, 1,000, 5,000 ו-10,000 שקלים.

29
בנק ישראל
כרבע ממטבעות החוץ שברשות בנק ישראל הם דולרים אמריקאיים USD
דולר ליברי
נטען כי מן הראוי שלמטבע הרשמי יהיה שם עברי, ואף הוצע השם "שקל"
המרת דולר לשקל
כמו הלירה, גם השקל חולק ל-100 אגורות, אך כדי להבדילן מהאגורות הישנות, הן נקראו בשם אגורות חדשות