מאות הזדמנויות עסקיות חדשות כל שבוע עבור כל מתחם נערך מיפוי הכולל את היחס לתכניות מאושרות, וסומנו אזורים המהווים פוטנציאל להתערבות עתידית לפי קריטריונים שנקבעו במסגרת כללי הבסיס
שכבת ייעודי הקרקע במערכת ה- GIS משקללת את כלל תוכניות בניין עיר החלות במרחב התכנון של עמק חפר ומציגה באמצעות קוד צבעים אחיד לאילו שימושים מיועדת הקרקע כגון: מגורים, תעשיה, דרכים, שטח ציבורי פתוח, שמורת טבע ועוד שכבת ייעודי הקרקע נוצרה לאחר פעילות מאומצת של אגף הנדסה יחד עם חברת טלדור במסגרת הטמעת מערכת ה- GIS במועצה, מיחשוב המידע התכנוני והנגשתו לציבור התושבים

הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה

לאחר שיחתם, על עורך הבקשה לסרוק העותק החתום ולהעלות למערכת הרישוי המקוון כחלק מהתנאים המוקדמים של ועדה מרחבית "שרונים".

26
מכרז שרונים
לאחר הרישום תקבלו גישה בלעדית למאגר המכרזים הממשלתיים הגדול בישראל
הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה
בראייה הכוללת, מתקבל קו רקיע ייחודי לאורך רצועת החוף היפה של העיר נתניה
הוועדה המקומית
המדיניות מבוססת על תכניות מתאר ארציות ומחוזיות ומטמיעה בתוכה את עקרונות התכנון שלהן
ניכר שראש העיר ויו"ר הועדה מייחסים חשיבות גדולה לתהליכי תכנון העיר ופועלים לקידום מהלכים ופרויקטים משמעותיים שיתמכו בפיתוחה הציבור מתבקש להקפיד למלא אחר הנחיות הבטיחות
הוועדה המקומית "שרונים" הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שרונים הוועדה המרחבית שרונים אמונה על מגוון תחומים המפורטים בהמשך הנוגעים לתחום אישור תוכניות בנייה בפרדסיה ורשויות מקומיות שכנות: כפר יונה, אבן-יהודה, פרדסיה, קדימה-צורן, תל-מונד ואליכין לכל מתחם נכתבו הנחיות תכנון פרטניות, המהוות שכבת הנחיות נוספת

הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יודגש כי המידע במערכת ה- GIS אינו מהווה תחליף לקבלת תיק מידע תכנוני רשמי מאגף הנדסה במסגרת הליכי התכנון והרישוי.

19
אגף הנדסה
יצויין לטובה שבנתניה ניתן דגש לנושא ההתחדשות העירונית ולאישור תכניות ומסמכי מדיניות"
הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים
הדבר מהווה אות כבוד ואינדיקציה להערכה שרוכשים משרד הפנים ומנהל התכנון לועדה המקומית נתניה ולעומדים בראשה
השבוע בנתניה 2475
הוועדה רואה חשיבות גדולה בהוספת מיגון לבתים קיימים ובקשות מסוג זה יקודמו בהליך רישוי בדרך מצומצמת
לאחר קבלת חותמת 'תכנית מתוקנת' ע"י הוועדה המרחבית שרונים, יש להגיש למחלקת תכנון במועצה גרמושקה אחת חתומה וטופס חישוב שטחים לאגרות והיטלים לבדיקה סופית וקבלת חותמת 'מאושר לתשלום היטלי פיתוח' מחלקת ההנדסה, בניהול מהנדס הרשות, מקיפה את עיקר הפעולות המעצבות את דמותו של הישוב מבחינת תכנון אורבני ותפקוד המערכות ההנדסיות השונות
המדיניות קובעת כללים לבחינת כל בנייה המוצעת לאורך החופים, הן עבור תכניות מפורטות תב"עות והן עבור היתרי בנייה בעל עסק, בוא להגדיל את העסק שלך עם GOVO מכרזים הזדמנות חד פעמית ולזמן מוגבל! האתר החדש עלה לאוויר במסגרת תהליך לשדרוג והרחבת מערכת המידע הגאוגרפי GIS והמערכת לניהול הוועדה המקומית, אשר יאפשרו לתושבי עמק חפר גישה טובה ויעילה יותר למידע נרחב בתחומי התכנון והבנייה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יצוין כי הוועדה המקומית נתניה נמצאת בחוד החנית של הועדות המוסמכות, ואחת מהבודדות שהינה עצמאית מיוחדת.

8
הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה
להלן הנחיות להיערכות לחורף מדיניות בנייה לאורך החוף בתאריך 22
הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים
הנכם מוזמנים לאתר הוועדה על מנת לקבל לפרטים נוספים, אפשרויות שירות און ליין, ודרכי התקשרות
הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה
משמעות הדבר היא ייעול, קיצור ואישור הליכים תכנוניים מסוימים מול הוועדה המקומית, ללא תלות במוסדות תכנון נוספים שכבת יעודי הקרקע - GIS אנו שמחים לבשר כי שכבת ייעודי קרקע במרחב התכנון של המועצה עלתה במערכת ה- GIS והיא נגישה כעת לציבור הרחב