מירזקנדוף מספר כי "כשסגרנו את העסקה, הנציגים אמרו שמדובר בקבוצת רכישה, אבל הציגו את עצמם כחברה יזמית וזה היה מאוד מטושטש ואפור למה הם פונים ללקוחות אם אין להם כסף? אקספו, שהיא חברת המימון העיקרית, נלחמת בנאמנים, אלדד פרי נלחם באקספו, ותהיות מועלות על תפקודי הנאמנים של קבוצות הרכישה
אחדים טוענים כי כתביו היו כתבים כנגד ה; אחרים טוענים כי היה שליח, קראי דווקא, ממזרח ; אחרים טענו, לפי מסורות השחיטה שהציג, כי הוא , או ממדינה כלשהי בדרום ערב בשיחה שערך "גלובס" עם טריא הבהירה החברה, כי המימון ניתן אך ורק לחברי העמותה ולא לפרי או לאחת מחברותיו

נאמני אלדד פרי: העדפת נושים וסיכוי סביר לשיקום

בתגובה האשימו אותו הנאמנים כי בפועל מדובר בעו"ד שמייצג את אקספו בשלל תיקים, וכי החברה למעשה "שתלה" אותו בקבוצת הרכישה, כדי לקדם את האינטרסים שלה, תוך הטעיית חברי הקבוצה.

רוכשי דירות בקבוצת אלדד פרי: בפני פירוק
ביולי השנה נחתם הסכם בין הצדדים, שבו מצוין מפורשות כי קבוצת פרי נקלעה לקשיים תזרימיים
הנאמנים של קבוצת פרי במגעים עם ב.ס.ר ודניה להשלמת פרויקטים
הפניות שהגישו גופים רבים לבית המשפט, כבר בשלב מוקדם זה של ההליך, מציירות תמונה שהולכת ומתבהרת לגבי המקורות הכספיים של קבוצת פרי - הלוואות תכופות ומכל הבא ליד
אלדד הדני
מי שכאמור הביאה להקפאת ההליכים היא חברת גמי וחיים שהלוותה לפרי נדל"ן מאות מיליוני שקלים בשנה החולפת
קרן אקספו כ-130 מיליון שקל זאת, בכפוף לכך כי יינתנו באופן מיידי צווי איסור דיספוזיציה לנכסיו של פרי
ההלוואה נועדה לסייע בהשלמת רכישת זכויות הקבוצה בקרקע בבקשה שהגישה חברת גמי וחיים בע"מ לבית המשפט בשבוע שעבר, ניתן למצוא הסכמי הלוואה נוספים

הרכוש של אלדד פרי נחשף: בית ב

אלא שפרי נדל"ן במקום להכניס את היד לכיס ו"להביא כסף מהבית להשלמת הפרויקט, הובילה את המבקשת העמותה בקסם רב ליטול הלוואה מקרן טריא ולשעבד את מקרקעי המבקשת וזאת על מנת שהקרן תעמיד כספים להשלמת הפרויקט - אותם כספים שחברת פרי נדל"ן התחייבה להביא מכיסה הפרטי".

17
נאמני אלדד פרי: העדפת נושים וסיכוי סביר לשיקום
לפי החשד, פרי נדל"ן פעלה כיזמית המוכרת דירות גם בפרויקטים אשר הוגדרו על ידה כקבוצת רכישה
הנאמנים של קבוצת פרי במגעים עם ב.ס.ר ודניה להשלמת פרויקטים
אחרי זמן מה התברר לי שהם גם מחייבים את הרוכשים ליטול משכנתה מגוף מממן מטעמם עם ריבית של 10% - זה כמו לשלם כפול", הוא ממשיך
הנאמנים של קבוצת פרי במגעים עם ב.ס.ר ודניה להשלמת פרויקטים
לפי המתואר בבקשה לבית המשפט, פרי נדל"ן הציעה לחברי העמותה להמיר את ההלוואה של טריא בהלוואה חדשה מטעם "בונוס", ואולם חברי העמותה סירבו