כל הנוסעים המבקשים לטוס מישראל נדרשים למלא טופס דיווח יציאה מישראל במהלך 24 שעות שלפני הטיסה מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו
יש לשמור על היגיינה אישית יש להקפיד על שטיפת ידיים ושימוש באמצעים לחיטוי ידיים להציג אישור על מילוי טופס הצהרת יציאה יש להציג את אישור מילוי טופס ההצהרה לנציגי חברת התעופה לפני ההמראה מישראל

מכבי שרותי בריאות

במשרד הבריאות מציינים כי הצו לפטור מבידוד חל רטרואקטיבית, גם על מי שכבר נחת בארץ וחזר מהמדינות הירוקות.

11
השגה (ערעור) על הפניה לבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)
החישוב מתבסס על 10 ימי מחלה מיום ביצוע הבדיקה ובתנאי שבשלושת הימים שקדמו ל-10 ימים אלו, לא סבלתם מאחד או יותר מהסימפטומים הבאים: חום מעל 38 מעלות, קשיי נשימה, שיעול שאינו משתפר , הקאות או שלשולים
מכבי שרותי בריאות
נוסעים שיתבררו כחולים מאומתים או כחייבי בידוד לא יורשו להגיע לגבול ויענשו לפי חוק
השגה (ערעור) על הפניה לבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)
באמצעות האפליקציה ניתן להעביר דיווח סימפטומים יומי של מבודדי בית ישירות לקופות החולים, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף דיווחים נוספים למי שאובחן כנשא או חולה של הנגיף הוראה זו לא חלה על אזרחים זרים
בית החולים יספק את תוצאות בדיקת ה-PCR באנגלית למה עליי לשים לב במסמך התוצאה? קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה לרגל המצב פרסם משרד הבריאות הוראת שעה בנושא קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה והנחיות לעובדים ולמעסיקים

השגה (ערעור) על הפניה לבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)

אם נבדקת לצורך נסיעה לחו"ל אין צורך בבידוד לאחר ביצוע בדיקת ה-PCR ועד יציאתך מהארץ, כל עוד אינך מחויב בבידוד מסיבה אחרת.

3
פטור מבידוד ל
ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, תצורף להצהרה הוכחה על כך
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
עד שתינתן להם תשובה הפונים חייבים להישאר בבידוד מלא
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
ההמראה תתאפשר רק אם קיבלת תוצאה שלילית
כמו כן, הכניסה לטרמינל הנוסעים תותר רק למחזיקי כרטיס טיסה ואישור על מילוי הבקשה באתר משרד הבריאות איסור היציאה לא יחול על מי שיטוס דרך מדינות אלו בטיסת המשך, בתנאי שישהו פחות מ-12 שעות בשטח שדה התעופה ובו בלבד
אין בכך התחייבות לתאריך אישור ההחלמה יש לשמור מרחק למען בריאותך האישית, מומלץ לשמור על ריחוק פיזי בינך לבין כל אדם שלא גר אתך

ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)

אני אצטרך בידוד אחרי הבדיקה? יש לשמור מרחק למען בריאותך האישית, מומלץ לשמור על ריחוק פיזי בינך לבין כל אדם שלא גר אתך.

קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה
מה יקרה אם התוצאה חיובית אם תוצאת בדיקת ה-PCR היא חיובית עליך להיכנס לבידוד ולא תתאפשר יציאתך מישראל
מידע ליוצאים מישראל
במידה וההגדרות ישונו, יתכן והמחשבון לא יוכל לחשב כראוי את התאריך הצפוי להחלמה
ערעור על הפניה לבידוד
באמצעות האפליקציה ניתן להעביר דיווח סימפטומים יומי של מבודדי בית ישירות לקופות החולים, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף דיווחים נוספים למי שאובחן כנשא או חולה של הנגיף