עם זאת, ברוב המדינות, היא דמוקרטיה עקיפה כי הוא מודה ומתורגל כפי שהוא הרגיש הרגיל כי האדם הפשוט הוא לא בוגרת ולא אינטליגנטי מדי כדי להיות מסוגל לחשוב באופן מכריע על נושאים בעלי חשיבות לבסוף, על ממשלה דמוקרטית להבטיח את הכללתם של כל התושבים ולהבטיח שוויון הזדמנויות והטבות לכולם, ללא יוצא מן הכלל
האזרח יכול לבחון ולבקר את מעשי נציגו הימנעות מהפעלת סמכות שלטונית כלפי עמדות ביקורתיות או מרגיזות

משמעות הדמוקרטיה

כל אזרח או קהילה חופשיים לקבוע לעצמם את ערכיהם ואין זה מתפקידה של המדינה חקדם ערכים או מאפיינים תרבותיים.

17
ממשל דמוקרטי: הגדרה, מאפיינים וסוגים
כלל האזרחים בוחרים בנציגים שלהם למוסדות השלטון ונותנים להם ייפוי כוח מנדט להחליט עבורם
דמוקרטיה ייצוגית
לעומת זאת, יש עדיין 38 מדינות שהטילו ממשלות
ממשל דמוקרטי: הגדרה, מאפיינים וסוגים
איזה מזל שיש ממשלת ימין
חברה מסוג זה קובעת את קשריה החברתיים על בסיס הסכמים חוזיים, שהמשמורת עליהם היא באחריות החברה כולה מאפיין נוסף של ממשלות דמוקרטיות הוא הכבוד וההגנה על הריבוי החברתי, באמצעות שלושת סמכויותיה: מבצעת, חקיקתית ומשפטית, שכולן לגיטימיות על ידי העם
ישנו ויכוח ציבורי לגבי היקף השימוש הראוי במדיניות זו ,בין השאר מכיוון שהיא יוצרת אפליה כלפי פרטים אחרים דמוקרטיה ישירה היא כאשר קולו של אדם נשמע ישירות ונספר בצורה של משאל עם כפי שקרה בקליפורניה לפני זמן קצר כאשר אנשים הצביעו על חוקים הנוגעים נישואים הומו

דמוקרטיה ייצוגית

בטחון המדינה, הסדר הציבורי, שלום הציבור, רגשות הציבור והמשטר הדמוקרטי כדי לפתור את בעיית ההתנגשות בין הזכויות יש לעשות שקלול ואיזון בין הזכויות.

דמוקרטיה עקיפה
פירוש הדבר הוא ש לכל בוחר יש קול אחד
ממשל דמוקרטי: הגדרה, מאפיינים וסוגים
אם אתה מעוניין לדעת יותר על המאפיינים של צורת ממשל זו, תוכל לעיין בקישור הבא
דמוקרטיה ישירה לעומת דמוקרטיה עקיפה
סיכום דמוקרטיה ישירה היא דמוקרטיה ברורה שמתאימה למדינות בהן גודל האוכלוסייה פחות
לעומת, בדמוקרטיה עקיפה, הנבחרים של המפלגה הזוכה מהווים את הממשלה והם חלק מהמחוקקים עם זאת, לא ניתן לתרגל אותה במדינה עם גודל אוכלוסייה גדול, ובמקום שיש לקבל החלטה על ידי עשרות אנשים
שלוש שעות היו מספיקות בהחלט כך, ניתן היה להוציא את הפוליטיקאי הנבחר מהמשרד ולהטיל דין וחשבון על העבודה שביצעה עבורם עבור הקהילה

ההבדל בין דמוקרטיה ישירה ועקיפה

כולם מיושמים על ידי החברה כולה בתנאים שווים.

דמוקרטיה ייצוגית
דמוקרטיה ייצוגית היא המערכת הנהוגה ביותר בעולם, כמו למשל במקסיקו
ההבדל בין דמוקרטיה ישירה לדמוקרטיה עקיפה (עם תרשים השוואה)
סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר
הבחירות במשטר הדמוקרטי
אך כדי שאדם יוכל לממש את זכותו לחירות וכדי שהוא יוכל לממש את הפוטנציאל הטמון בו על המדינה לדאוג לכל אחד מאזרחיה לתנאי קיום בסיסיים