התחבורה מירושלים לבית לחם התנהלה באמצעות אוטובוסים בבעלות ערבית
בכניסה למתחם הקבר הוצבו שני עמודים אבן מהודרים שעמדו קודם לכן בבית המושל הטורקי בבית לחם "הסראייה" We find that רחל אמנו is buried in the inheritance of Yehudah, even though he descends from Leah

כולל קבר רחל

ואחר כך ימשיכו להשתדל להצלחתכם וישועתכם במשך השנה — גם בקבר רחל גם בישיבת ברסלב בכותל, ובאומן, ושאר קברות צדיקים, בעת רצון של חצות לילה ושאר עיתות רצון — המסוגלים לקבלת התפילות בחן בחסד ורחמים — ועיצה טובה עד קבלת הישועה… אז אל תחכו לישועה פשוט — צלצלו עכשיו בתרומה סימלית תשלימו את החסר , חסידי ברסלב ב — מוסדות רחל אמנו טלפון 050-4161022! חלומות מדברים אלינו אל תתעלמו — מרגישים שנדבקו בכם רוחות רעות? את הביקור תיעדה יהודית מונטיפיורי ביומנה: "באנו אל קברות רחל ונכתוב את שמותינו בתוך אלפי רבבות שמות מזולתנו, ונתפלל שם את תפילתנו את הקבר".

19
קבר רחל
אתם חייבים לומר כל יום לפני העבודה או בסוף היום — גם סגולה לומר את מחפשים את החלק השני שלכם? בתקופה זו החלו ה בני שבט ה לקבור את מתיהם סמוך לקבר מתוך אמונה כי הימצאות הנפטר סמוך לקבר של אישיות מקודשת תביא לו ברכה רבה בעולם הבא
קבר רחל אמנו
רבונו של עולם, רבונו של עולם, רבונו של עולם, קדוש אתה ונורא שמך, ושמך משותף בשם הצדיקים האמתיים, עשה למען שמך, וקדש את שמך, וגלה האמת בעולם, וזכנו ברחמיך העצומים, שנזכה לידע באמת מי הוא הראש בית של העולם עתה, אשר מקבל כח מהצדיקים האמתיים
» ישיבת קבר רחל אמנו, באמאשלך, תפסיקי כבר להתקשר אלי!
מדי פעם מישהו מתקשר ושואל למה הוא לא קיבל קבלה, ואחרי בדיקה קצרה מסתבר שזה לא דרכינו
וקדשא בריך הוא עביד בהו פלגתא, דשוי פלגו לעלא מן רקיעא, ופלגו לתתא מרקיעא בפברואר , הודיע , , כי קבר רחל יוכנס לתוך רשימת
שחרור קבר רחל גרם להתרגשות גדולה בציבור הישראלי והמונים נהרו למקום Why is it such a potent place of תפילה and a gathering place for כלל ישראל? מקור נוסף המצביע על כך שקבר רחל נמצא בצפונה של ירושלים, הוא הפסוק ב: "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה"

» ישיבת קבר רחל אמנו, באמאשלך, תפסיקי כבר להתקשר אלי!

ובהתאם לפסק הדין הנכבד, הנני מצווה להוציא את פקודתנו זאת אליכם, כדי שתנהגו בהם בהתאם לה ללא תוספת וללא הפחתה, ללא מניעה וללא התנגדות של אף אחד להם, בכל דרך שהיא".

17
קבר רחל אמנו
תיאור דומה של המבנה מוסרים רבי המספר על תפילתו במקום, פליקס האבר המעיד כי "המקום מקודש במידה שווה על ה, היהודים והנוצרים" ו
» ישיבת קבר רחל אמנו, באמאשלך, תפסיקי כבר להתקשר אלי!
Once those waters are made a part of man, then if we do not use that part of ourselves correctly then the water that comes up from the ground is the קללה
The Power of קבר רחל and בית לחם
לאחר ההכרזה באו"ם על בנובמבר פסקה הגעת היהודים לקבר רחל
ב בשנת 1898 סיפר את אשר סופר לו על מנהג העלייה לרגל לקבר רחל : "הבית יפתח רק בערבי ראשי חדשים והלילה אשר לפגיהם, בכל ימי חדש אלול וביום י"א חשון, שלפי המסורה הוא יום פטירת רהל-אמנו העם היהודי לא יסלח לך אם תפקיר את הקבר של אמא"
יש כל מיני ארגונים ואנשים פרטיים שאין לי מושג מי הם ומה עומד מאחריהם, שמנצלים את השם קבר רחל והקשר המיוחד שיש לאנשים למקוןם הזה כדי לעשות כסף, לפעמים בצדק ולפעמים לא בצדק The lower waters are all the parts of our world which desire to return to HaShem

כולל קבר רחל

The word עני is connected to the word ענו someone who is humble and the word ענה to respond.

18
קבר רחל אמנו
איך אתה נותן את הקבר שלה
» ישיבת קבר רחל אמנו, באמאשלך, תפסיקי כבר להתקשר אלי!
כמובן שאני רואה את התופעה כחמורה
כולל קבר רחל
מ אשר ביקר בארץ ישראל ב- מספר על מבנה הקבר ועל המנהג להתפלל במקום: "ושם על אם הדרך מצאנו על קבורת רחל מצבת גבוה מאבנים, והישמעאלים עשו למעלה מקבורה הנזכרת ד' עמודים וכיפה למעלה ומכבדים אותה