פרס על שם אביו נקבע עבור מחקר בתולדות שנספו ב, ופרס על שם בנו נקבע עבור מחקר בתולדות הקהילות היהודיות בארצות המזרח מטעם "אחדות העבודה" יצא לכנסי והשתתף ב בשנים , ו-
הצעתו לחקר מצב ה וה מבין יהדות טורקיה התקבלה והובילה למסעו לביקור הקהילות היהודיות בשטחי טורקיה, , ו עומדים: רחל ינאית בן-צבי, אהרון ראובני, אשתו סופי ראובני, שולמית ובעלה פרופסור יצחק קלוגאי

יצחק בן

במהלך תפקידו הצהיר, בצעד מעורר מחלוקת, כי הוא מתנגד לקיומם של מסלולים מקוצרים בחטיבה, כגון , ו, אותם הוא רואה כלא-ערכיים, והודה כי הוא מפלה לרעה את החיילים המשרתים במסלולים אלו ואינו מקדמם.

23
יצחק בן
מערכת "האחדות" נסגרה בעקבות מאמר שפרסמה בתגובה ל בשנת
יצחק בן
במהלך המבצע נהרגו מפקד פלוגתו ואחד מחייליו
אהרון חליוה
בעקבות פרסומו משנת 1922, בשם: "היישוב היהודי בכפר ", החל בחקר יישובים חקלאיים שקדמו להתיישבות החדשה בארץ
יושבים: יצחק בן-צבי, הסבתא אסתר, אב המשפחה צבי שמשי, אשתו דבורה בן-צבי התחנך בילדותו ב"", משנת , ולאחר מכן ב
עקב המגבלות על יהודי האימפריה הרוסית, למד בן-צבי מחוץ ל הכללית ונבחן בה מדי סוף שנה במהלך התפקיד השתתף במספר התקלויות; בדצמבר 1995, השתתף בהתקלות עם מחבלים ב, תקרית בה נפצע קשה מפקד הגדוד,

אהרון חליוה

בדרכו לקונגרס הציוני ב השתתף בוועידת המפלגה ב ובוועידה העולמית של ברית פועלי ציון, ובה נבחר לנציג הברית בארץ ישראל.

אהרון חליוה
בשנים — כיהן בשנית בעירייה
אהרון חליוה
בעקבות באוקראינה , יצא ל והשתתף בהלוויית 70 קורבנות
אהרון חליוה
לאחר הקמת נבחר ל מטעם מפא"י