ב- החליטה ממשלת ישראל לשנות את שם המשרד ל משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים על מנת לתת ביטוי הולם לאחריות המשרד בתכנון וביצוע תשתיות התחבורה בישראל
סמכויותיו כללו תיאום וקידום פעולות לפיתוח העיר, על פי , והוא היווה מטה לוועדת השרים לענייני ירושלים כיום מנוהלת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כרשות עצמאית סטטוטורית הכפופה ישירות לשר התחבורה והבטיחות בדרכים ומהווה זרועה מקבילה למשרד בתחום הבטיחות בדרכים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

.

17
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ועדת השרים לענייני ירושלים נותרה לפעול ומופקדת מאז בידי אחד מחברי הממשלה, ראשות הוועדה הופקדה בידי שרים שונים לצד סמכויותיהם בראש משרד ממשלתי אחר
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
לאורך תקופת פעילותו בממשלה ה-24 עמד בראשו ראש הממשלה והופקד על קידום ענייניו סגן השר לענייני ירושלים, חבר הכנסת
משרד הרישוי
בחודש מאי 1992 קיים המשרד טקס ציבורי שבו הוקראה הכוללת הצהרת אמונים לעיר כבירת ישראל הנצחית
על שולחן הכנסת הונחו שתי הצעות חוק ממשלתיות מטעם המשרד בנוגע לאזור התעשייה עטרות המשרד השתתף בתוכניות לקליטת וגיבש תוכנית לקליטת רופאים עולים, בשיתוף ובתמיכת
המשרד הוקם במטרה לפעול למימוש ולקדם בעיר עדיפויות מיוחדות לפיתוח בנושאי משק וכלכלה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יחידות מטה אשר מספקות מידע ועבודות מטה עבור ומנכ"ל המשרד, בין השאר, אגף לייעוץ משפטי, אגף לתכנון כלכלי, אגף ביקורת ומינהל משאבי אנוש

משרד הרישוי

ביטול המשרד הובא לאישור הכנסת ביום 30 בדצמבר 1992, "הן מטעמים ענייניים הקשורים בנושאי ירושלים, והן מטעמי חיסכון".

2
משרד ירושלים ומורשת
כן אושרה בוועדת השרים הענקת מעמד אזור פיתוח א' לאזור התעשייה והוקם צוות משותף למספר משרדים ממשלתיים ולכוחות הביטחון בנושא העברת מחנות ו מפנים העיר לאזור התעשייה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משרד התחבורה שוכן בבניין ג'נרי בקריית הממשלה בירושלים ביחד עם משרד הכלכלה ומשרד התיירות
משרד ירושלים ומורשת
בחודש יולי 1991 סקר סגן השר את פעילות המשרד בפני הכנסת והציג את תוכניותיו העתידיות
במרץ 2013, עם הקמתה של הועברו סמכויותיו של המשרד ל, ששמו שונה ל טקס זה היה חלק ממסכת טקסים שקיים המשרד לציון 25 שנים לשחרור העיר ואיחודה מחדש, ובין תוכניות המשרד נכללו כנס הזדהות של יהדות העולם עם העיר ורתימת קהילות יהודיות ברחבי העולם לקיום טקסים בנושא ירושלים
בחוברת שהוצגה בפני חברי הכנסת שורטטו יעדים לעשור הבא ובהם: קליטת רבע מיליון תושבים, פיתוח תשתיות מגורים ותעסוקה, מינוף התעשייה והקמת גני תעשייה, וכן קידום התיירות בעיר

משרד ירושלים ומורשת

המשרד עבד בשיתוף פעולה עם ו, וקיים קשרים הדוקים עם , , , ולשכת התיאום העירונית של הארגונים הכלכליים.

11
משרד הרישוי
אך עם הקמת המשרד הוקם מחדש בשמו הנוכחי
משרד ירושלים ומורשת
בספטמבר 2013 שונה שם המשרד ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משרד ירושלים ומורשת
נפלתי על פקידה שהחליטה לעשות הכל העיקר שלא לתת לי למצות את הזכויות שלי להמרת רישיון מחו'ל וכל פעם בתירוץ אחר, מצפים ממני שאוכיח להם מה החוקים ודרגות הרישיון שיש בחו' ל כאילו שאני משרד הרישוי ולא הם, אין להם מושג לכאורה מה החוקים במדינות אחרות למרות שהם ממונים על המרת רישיונות מחו'ל לתושבים חוזרים או עולים חדשים