הפרוטוקול מועבר לאדריכל וליזם, כאשר יש אפשרות להגיש ערעור על ההחלטה בפני ועדת הערר המחוזית מטרת מערכת התכנון בישראל היא הסדרה של שימושי הקרקע במדינה
על פי נוסח חוק התכנון והבנייה, הממשלה היא מוסד התכנון העליון, המאשר תכניות מתאר ארציות על פי המלצה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לשכת התכנון היא הגורם המקצועי בתחום התכנון והבנייה במחוז, ותפקידה לדאוג לקידום התכניות שבסמכותה, ליישם מדיניות תכנון ארצית ומחוזית ולתמוך מקצועית ותפעולית בפעילות מוסדות התכנון המחוזיים

מינהל התכנון

בסיום הבנייה תתקבל תעודת גמר, שהיא אישור המסופק על ידי הוועדה המקומית אם הביצוע תקין לפני היתר הבנייה ובהתאם לדרישות בטיחות השימוש במבנה.

מינהל התכנון
ניתן לעקוב אחרי סטטוס הבקשה דרך אתר האינטרנט של הוועדה המקומית
מערכת רישוי זמין
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה היא ועדת התכנון ברמה הנמוכה ביותר במערכת התכנון של ישראל
מערכת רישוי זמין
למעשה, המערכת היא תחליף ל"" ההיסטורית, המודפסת על נייר
בקרת בנייה מכוני בקרת הבנייה נוסדו מתוך מטרה לשפר את איכות הבנייה בישראל ולצמצם את הסיכוי לכשלים הנובעים מתכנון לקוי או ביצוע לקוי בנוסף, המנהל מציע בו מרוכזים כל הנתונים והמסמכים הקשורים לפעילות האזרח מול המנהל
תפקידיה של הוועדה המחוזית הם לגבש ולהגיש תכניות מתאר מחוזיות תמ"מ למועצה הארצית האתר מאפשר לצפות בתכניות, להתעדכן לגבי הסטטוס שלהן ולקבל תמונת מצב עכשווית ועתידית

מינהל התכנון

תוקף החלטת הוועדה הוא שנתיים מיום קבלת ההחלטה.

18
מערכת רישוי זמין
מערכת רישוי זמין
אמורה לייעץ לממשלה ולמשרד האוצר בכל הקשור לביצוע
תכנון ובניה
מנהל התכנון - איתור תכניות חלק מהשירותים שמנהל התכנון מספק הוא אפשרות לאיתור תכניות ברמות שונות
בין היתר, האגף עוסק בחוקי תכנון ובנייה, לרבו תקנות רישוי עסקים, מדידות, שירותי כבאות, פיקוח ובטיחות בעבודה, נגישות, בריאות, מהנדסים ואדריכלים, מכר ומקרקעין, התגוננות אזרחית, תשתיות, חוקי עזר ורשויות מקומיות, ואיכות הסביבה בין היתר, החוק מגדיר את תחומי האחריות של מוסדות התכנון, סוגי תכניות תמ"א, תמ"מ, תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת ואת ההיררכיה שלהן, את אופן הטיפול וה, לרבות לוחות זמנים
בקשה להיתר בנייה את בקשת ההיתר מבקש עורך הבקשה דרך 'רישוי זמין' מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לאחר סיום התכנון וכאשר נמצאים כל המסמכים הדרושים להיתר המידע בתיק תקף לשנתיים מיום קבלתו

קוים כחולים XPLAN

עם זאת, חשוב לציין כי בקרה אינה דומה לפיקוח צמוד, הבדוק שיטתית את כל רכיבי התכנון והבנייה.

22
תכנון ובניה
המערכת שולחת הודעה לעורך הבקשה ומעדכנת אותו כי הבקשה תעבור לשלב מענה למידע ותיק המידע יימסר בתוך 30 ימי עבודה, כאשר כדאי לציין כי מדובר בשיפור שנכנס לתוקפו בתחילת חודש ספטמבר 2018, שכן עד אז עמד משך זמן ההמתנה לתיק המידע על 45 ימי עבודה
מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין במודיעין?
דף המידע על כל תכנית כולל של שלבי הטיפול, לרבות דיונים ופרוטוקולים, מסמכי התכנית השונים כגון הוראות, תשריט, נסחפים ואחרים
מנהל התכנון
מתוך מסך פרטי התוכניות ניתן להוריד קבצים גיאוגרפיים להטמעה בתוך מערכות GIS