ב-, עקב התקדמות מביירות לכיוון מזרח, והתקדמות שתוגברה ב לכביש ביירות-דמשק מדרום, החלו הסורים להימלט מזרחה, במטרה להימלט מכיתור על ידי כוחות צה"ל בינואר 2012 הסכים שר הביטחון אהוד ברק לבדוק מחדש את בקשת הפורום "רצועת הביטחון מלחמה ללא שם" להענקת אות לחימה "ללוחמי רצועת הביטחון"
עימותים עיקריים: מבצע שלום הגליל אירועים בולטים נוספים: הכוחות הפועלים: כוח ה בלבנון מושגים: אישים ישראלים בולטים: אישים לבנונים נוצרים: אישים לבנונים שיעים: אישים לבנונים סונים: אישים לבנונים דרוזים: אישים ערבים: רקע היסטורי: ראו גם: ו מלחמת לבנון הראשונה שמה הרשמי בתחילתה: מבצע שלום הגליל, וב: מבצע של"ג התרחשה ברובה בשטח בין ל ול שישבו בלבנון, וביצעו פיגועים בישראל ובמדינות נוספות כוח זה היה חלק מרצועת ההגנה הראשונה

מלחמת לבנון הראשונה

עכשיו כולנו עם אחד, במדים, עכשיו יורים.

מלחמת לבנון הראשונה
המלחמה הביאה להגליית מפקדות ל, ולחיסול רוב הכוח הצבאי של הארגונים הפלסטיניים, אולם לא הצליחה להוציא את מלבנון
מלחמת לבנון
יאיר לחם בראש הצנחנים הסדירים, במסע קרבות קשה ומפרך, שכלל קרבות בעיירות ו ובכפרים מתא, , ו
אות מערכת שלום הגליל
צה"ל אישר לכוחות להיכנס למחנות הפליטים סברה ו שבאזור ביירות
ההנחה הייתה שהם ייאלצו לחזור לירדן, ובניגוד למה שקרה בספטמבר 1970 הם למדו לקחים ויפילו את השלטון ההאשמי החלשות ארגון השיעי המתון יחסית, אך מולם הקמת הארגון השיעי בלבנון, שמטרתו התנגדות אלימה לכיבוש הישראלי ותמיכתו בידי סוריה ו
את ראש החוף תפסו לוחמי בפיקוד , כוח ראש החוף בפיקוד הסמח"ט אריק מורן שכלל את פלוגת החה"ן של הצנחנים בפיקוד ופלוגת בני המשקים של גדוד 50 בפיקוד היא עושה מעשה, שבמרוצת הזמן עלול להתברר כבכייה לדורות"

אות מערכת שלום הגליל

מטרות המבצע, אשר התכניות לביצועה נוסחו זה מכבר תחת שמות הקוד "אורנים גדול" ו-"אורנים קטן", היו סילוקם של הכוחות הפלסטינים החמושים מדרום לבנון, וחבירה לפלנגות הנוצריות בראשות בשיר ג'ומייל, על מנת להשליט אותן על לבנון , ולהפוך אותה למדינה ידידותית לישראל.

3
מלחמת לבנון
במלחמה זו השתמש לראשונה ב
מלחמת לבנון הראשונה
כביש ביירות-דמשק, מביירות ועד רואייסאת צופר, היה בשליטת כוחות צה"ל
מלחמת לבנון הראשונה
בראשית אוגוסט צה"ל גייס שוב את ואת