בתי החולים של שירותי בריאות כללית לשירותי בריאות כללית 14 בתי חולים בית הנהלת שירותי בריאות כללית בתל אביב
מהם תשעה בתי חולים כלליים וחמישה בתי חולים מיוחדים — שיקומיים, גריאטריים ומרכזים לבריאות הנפש בשנים 1917—1918, בעקבות שינויים במערך הפוליטי של מפלגות הפועלים בארץ ישראל, הפכו קופות החולים מארגונים אזוריים לגופים מפלגתיים ומשלוש הקופות האזוריות נוסדו שתי קופות: קופת החולים של וקופת חולים של

שירותי בריאות כללית

העזרה שהעניקה הקופה כללה עזרה־הדדית, מציאת מקום לינה לפועל חולה חסר מגורים קבועים, טיפול על ידי רופא או בעל ידע רפואי, תרופות ואשפוז בבית־חולים.

15
זכאות לטיפולי שיניים ללקוחות כללית וללקוחות כללית מושלם
בשנת 2013 הורחב השירות גם ל, באמצעות אפליקציה המשתמשת במצלמת המכשיר לביצוע שיחת הווידאו של הלקוח עם הרופא
שירותי בריאות כללית
בשנת 1921, זמן קצר לאחר הקמת , התאחדו שתי קופות החולים לגוף אחד בחסות ההסתדרות שניקרא "קופת חולים הכללית של הפועלים העבריים בארץ ישראל"
שירותי בריאות כללית
בפברואר החליטו ההסתדרות וקופת חולים על הנהגת " המס האחיד" - איחוד דמי החברות בשני הארגונים
בוועידתה הרביעית של הסתדרות פועלי יהודה התקבלה הצעה לחייב כל אחד מחברי הסתדרות פועלי יהודה להיות חבר בקופת החולים של הסתדרות זו המתכונת בה פועל השירות ב היא ששירותי בריאות כללית "משאילה" רופאים לפעילותה של ש
בשנת 2001, לצורך חידוד ה החדשה של כללית, נוסף לסמליל המשפט "כי אנחנו כאן בשבילך", אשר שונה בהמשך ושילב את ה החדש "אנחנו כאן בשביל המשפחה" ובניסוחו הסופי, אשר מלווה את הסמליל עד היום, "הכי טובה למשפחה"

זכאות לטיפולי שיניים ללקוחות כללית וללקוחות כללית מושלם

בעקבות הקמתה של קופת החולים של הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה החליטו גם להקים את ו להקים את.

29
שירותי בריאות כללית
שירותי בריאות כללית תאריך הקמה 1911 משרד ראשי ארלוזורוב 101, , ישראל מספר מבוטחים 4,972,000 אנשי מפתח יו"ר מנכ"ל הכנסה 29
שירותי בריאות כללית
ההצעה לייסוד הקופה הועלתה על ידי , הובאה ל בוועידה השנייה של "הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה" בדצמבר 1911, וההחלטה על הקמת ארגון לעזרה רפואית לפועלים התקבלה ברוב מוחלט של 25 חברים
זכאות לטיפולי שיניים ללקוחות כללית וללקוחות כללית מושלם
התפתחות סמליל הארגון עם היווסדה של "קפת־חולים" עוצב ה הראשון, מתוך מטרה לייצג באמצעות האותיות ' ו-' את השם שנבחר לשירות
כחלק ממהלך צמצום מותגים מחד וכינוס מאידך, חברות הבנות כונסו תחת מותג "כללית" ואילו בבתי חולים החל תהליך של שימוש בשיוך "מקבוצת כללית" באוקטובר 1999, הוכרז על החלפת שם ל"שירותי בריאות כללית" ובהתאם שונה גם הלוגו בעיצוב מחודש של אריה גלוך בשנת 2000
בנוסף, מציעה את " כללית חו"ל" - ללקוחות שירותי בריאות כללית בלבד, באמצעות "" המרפאה הראשונה של הוקמה ב ב, ליד , כבר בשנת

שירותי בריאות כללית

במסגרת השירות מקבלים ההורים מרשמים והפניות בעת הצורך, והרופא המטפל בקופת החולים מקבל עדכון על הטיפול שבוצע באמצעות השירות.

5
זכאות לטיפולי שיניים ללקוחות כללית וללקוחות כללית מושלם
יישום ההחלטה על המס האחיד התבצע ב-1937
זכאות לטיפולי שיניים ללקוחות כללית וללקוחות כללית מושלם
בית החולים הדרומי ביותר במדינת ישראל
זכאות לטיפולי שיניים ללקוחות כללית וללקוחות כללית מושלם
כל זה איפשר למעשה להשלים את חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חקיקה אשר ההסתדרות התנגדה לה במשך שנים מתוך רצון לשמור על מעמדה של הקופה שהייתה בבעלותה כארגון המרכזי בשרותי הבריאות בישראל