יש תשבצאים המשתמשים ב, יש המשתמשים בכתיב מלא, ויש המשתמשים בדרך ביניים במקרים חורגים מקובל לציין זאת בהבלטה
מפרש, שהיו אלה כעין גומות שבתוכן משבצים אבנים יקרות Personalized content and ads include things like more relevant results and recommendations, a customized YouTube homepage, and ads that are tailored to your interests

תשבץ

מוסכמה נוספת בכתיבת המילים בתשבצים היא שהגרסה המבוקשת היא הגרסה המילונאית, ללא הטיות.

תשבץ
הפותרים מקבלים חלק מהקוד והם אמורים להשלים את גילוי הקוד
Before you continue to YouTube
היכנסו הזוכה בפתרון תשבץ היגיון מס' 74: ענת ירדן את פתרון תשבץ ההיגיון ניתן לשלוח בדוא"ל: ravmilim melingo
קרב מילים
היחס מחושב על ידי חלוקת סך כל משבצות התשבץ במספר המשבצות השחורות שיש בו
בשנת 1985 פורסמו 3 תשבצים בשם "תשבצים מהסוג השלישי" או "תשבצים תלת-ממדיים" שחיבר דב דובה פרימרמן בין הפותרים נכונה את תשבץ ההיגיון יוגרל מינוי ל-3 חודשים חינם ל! מספר גדול יחסית של משבצות שחורות בתשבץ מעיד על איכות נמוכה
יש בין התשבצאים מי שמפרסם את דרך הכתיבה הנהוגה בתשבצים שלו, יש שאינם מפרסמים, ויש אף תשבצאים שאינם עקביים, המשתמשים לעיתים בכתיב חסר ולעיתים בכתיב מלא בשנת 1924 פרסמה הוצאת הספרים "Simon and Schuster" את קובץ התשבצים הראשון

קרב מילים

.

Before you continue to YouTube
Personalized content and ads can be based on those things and your activity like Google searches and videos you watch on YouTube
תשבץ
למשל בהגדרה "צה"ל הפעיל יד
קרב מילים
בדרך כלל ההגדרה מנוסחת כשאלה ממנה נגרעו מילות השאלה מי, מה, איפה וכדומה והמענה לשאלה היא המילה המבוקשת
דוגמה להגדרה: 12 מאונך כפול 1 מאוזן פתרון תשבצים הוא אתגר ליכולות שונות או לאוצר ה הכללי והלשוני של הפותר
לפעמים בעיקר בתשבצים המופיעים בביטאונים מקצועיים מפרסמים תשבץ בנושא ספציפי למשל תשבץ בנושא "רפואה ובריאות" ב"מכביתון", כתב העת של אך כבר במאה ה-19 הופיעו משחקי מילים דמויי תשבץ בחוברות ילדים בבריטניה, ב וב

קרב מילים

לסוג זה של תשבצים לא היה המשך.

6
תשבץ
בתשבץ כזה על הפותרים לגלות ולמקם, בנוסף לתשובות של ההגדרות, גם את המשבצות השחורות או הקווים המעובים
Before you continue to YouTube
ב ה מציבים את המשבצות המפרידות בתבנית , אך במסורות אחרות ה, ה נהוגות שיטות אחרות
תשבץ
בנוסף לתשבץ המלבני המקובל, קיימים תשבצים מסוגים נוספים, שחלקם נוסחים השאובים ממנו, וחלקם מוסיפים לחידה גורמים חדשים