איך זה בשבילך לדבר אִתו על האבחנה? כמו־כן, ניתוח פרשני של העבר כשעדיין לא התחזק הקשר הטיפולי, עשוי לעלות חרדה הורית, הגנתיות וסגירות C7 זו הרמה לפעילות עצמאית
גם האתגרים ההתפתחותיים המצופים נורמטיבית משתנים עם הגיל, ובהתאם מוקדי ההתערבות הנדרשת משתנים בגילים שונים פרדוקס בסיסי — "פרדוקס ההכרה" התהליך שעוברים ההורים מכיל מתח קבוע אשר להבנת מקור התנהגות הילד, המתבטא בשאלות שעשויות לעלות בכל רגע ובכל ההתמודדות — זאת הלקות? אני כל פעם חוקרת אותו אחרי בית ספר איך היה? היא כרוכה בעובדה שהתקדמותו של הילד והישגיו החשובים ביותר, לרוב אינם פותרים את מהות הלקות ואת קיומה

אדם חוט

אתגרי ההורות בגידול ילד בספקטרום האוטיסטי ההורות לילד עם אוטיזם מאותגרת ברבדים מרובים.

מיתולוגיה נורדית
אנסה להראות כי הרעיון שכל אדם נושא את צלמו של האל — רעיון עתיק שהיה מוכר בגרסאות שונות בין עמי המזרח הקדום, ואשר קיבל את ניסוחו הבולט והמרשים ביותר בספר בראשית — השפיע באופן משמעותי ביותר, מכריע, על ההיסטוריה המערבית
אדם חוט
מטרת מעורבות ההורים בטיפול משתנה בין סוגי הטיפולים, בין מגוון המשפחות ובין מגוון המטפלים
חוט מחשבה
Randomized, controlled trial of an intervention for toddlers with autism: the Early Start Denver Model
בתהליכי הטיפול בפועל, נדרש המטפל לגמישות ולהתאמה של מוקד ההתערבות, לעתים מפגישה לפגישה לכאורה המחשבה על העתיד יצרה בעיה בהווה, אבל זה די ברור שאת לא יכולה להימנע מלחשוב על העתיד, גם אם זה עדיין לא רלבנטי כרגע לתמיר
לא אתיימר לעשות זאת, אלא רק להציע כמה ערוצים שבהם נעמוד על ההתפתחות הרעיונית של כמה עקרונות יסוד שהובילו אל העולם המודרני קושי הורי לתפוס כי הלקות היא סיבה להתנהגותו של הילד, עשויה להותיר את הילד בתחושה שהוא מאכזב ואינו עומד בציפיות הוריו, ולהפחית את המוטיבציה של הילד לשינוי

חוט

היא רואה בזה פינוק, אני יודעת שהוא יכול ללכת לבד, ומשתדלת יותר מבעבר להקפיד שילך.

19
Kadimastem cells to cure diseases, Israel קדימהסטם
האב: בטיפול משחקים משחק דמיוני, בין לבין משתמשים באמצעים מוטוריים, יש לה שם ערסל וגליל וצלחת
אדם חוט
יצירת ברית טיפולית המבססת את המטפל כמי שיכול לסייע להורה בהורות הכוללת שלו לכל הילדים, ולא רק לילד עם האוטיזם תרחיב את המרחב הטיפולי שבין ההורה לבין המטפל
חוט מחשבה
לשאלת המטפלת האם יש מקום לשקול את עמדת הגננת? האם: אני חושבת שבעבר, הייתי עסוקה יותר בלהגן עליו
עד כה הנחנו את התשתית התאורטית ואת ההקשר הטיפולי, וכעת נפנה להציג את התהליך הטיפולי עצמו, העוסק במציאת איזון מתאים להורה בפרדוקסים מובנים בחוויה ההורית
הדמוקרטיה אינה רק שיטת ממשל יעילה יותר או פחות, אלא ביטוי של הבנה חדשה של ערך חיי האדם ומשמעותם, ושל מקור הלגיטימציה להיררכיה רעיון זה הפך למשמעותי במהפכה הפרוטסטנטית, ועומד בלב המאבק לחופש דת ומצפון במאות השש־עשרה והשבע־עשרה

בוטרגה יוקרתית תחת שעווה

הפגישה אפשרה להם להתבונן בתובענות שלהם מעצמם, ובאופן שהיא מתבטאת גם אצל ילדם.

חוט
זהו תהליך טבעי, ובו הורים מזהים את עצמם בילדם, ובו בזמן זהו גם ביטוי של עיסוק מעמיק במשמעות הלקות
פגיעה בחוט השדרה
Journal of Autism and Developmental Disorders, 39 2 , 350-362
מיתולוגיה נורדית
המטפל תומך בחמלה העצמית של ההורה, ומקרין קבלה ואמונה שכולנו בני אדם והורים עם חזקות ועם מגבלות