את הטענה בדבר היותה פטורה מחובת השימוע למערער ביקשה המכללה לבסס על "המציאות הנוהגת", לטענתה, בעולם האקדמי ולפיה מלכתחילה מתקבל המרצה לעבודה לתקופת ניסיון ואין לו זכות קנויה להיותו מועסק דרך קבע, או לקידום בדרגה תואר במנהל עסקים במכללה האקדמית עמק יזרעאל המכללה הממוקמת בלב עמק יזרעאל היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה אשר הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון במספר תחומים
הלימודים לתואר בפסיכולוגיה מתקיימים במתכונת דו-חוגית וניתן לשלבם עם לימודים באחד מהחוגים הבאים: חינוך, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג הרב תחומי במדעי החברה כשם שהוראה זו אינה פוטרת את המוסד האקדמי מתחולתם של עקרונות יסוד המחייבים, בין היתר, שוויון, הימנעות מהפליה, תום-לב והגינות, וכשם שלא תישמע טענה לתקינותה של החלטה שהתקבלה שלא על-פי עקרונות אלה ובמסגרתם, בה במידה יש לקיים את חובת הגילוי וההנמקה, כמו גם את חובת קיומו של הליך שימוע

Microsoft Students Toolbox

רק לאחר מעשה, ובמסגרת חליפת מכתבים שהתנהלה עם בא-כוחו של המערער, אשר הביע השגותיו כנגד ההחלטה, הוזמן המערער על-ידי פרופ' שנהר "כתמיד" לקיים עמה שיחה ולקבל "שוב" כל הסבר בעניין אי-הארכת מינויו.

14
.B.A בפסיכולוגיה
בחודש נובמבר 1997 נכנסה פרופ' שנהר לתפקידה כנשיאת המכללה, ומראשית כהונתה פעלה להרגעת המתחים ששררו בין חברי ארגון הסגל לבין הנהלת המכללה
תנאי קבלה לתואר ראשון .B.A
משנדונה ההמלצה לגופה ומשהתקבלה על-ידי נשיאת המכללה, לא היה עוד מקום לקיים למערער שימוע, מה גם שאילו התקיים — כך גרסה המכללה בטיעוניה — "אין סיכוי שכנוע"
מכללת עמק יזרעאל: לימודי תואר במנהל עסקים
האתר מאפשר לנו לקיים תקשורת זמינה בין המחלקות השונות לבין הסטודנטים בנוחות, אמינות ויעילות באמצעות האינטרנט
אולם, חופתם של עקרונות אלה אופפת גם את המוסד האקדמי המתגדר בדלת אמותיו של "החופש האקדמי" שאינו מוציאו מן הכלל כי אם מוסיף עליו את הנופך המתבקש מעצם מהותו במכינה נלמדים המקצועות: מתמטיקה ברמת 3 או 4 יח"ל, אנגלית ב-3 הרמות ההתחלתיות הנדרשות באקדמיה, , יישומי מחשב, קורסים ממדעי החברה ו וקורסים ממדעי הרוח ו ומשטר ופוליטיקה
לבוגרי המכינה הקדם אקדמית מוענקת תעודת גמר שבעזרתה משתלבים הבוגרים בלימודי במכללה ללא היבחנות ב ובכך מתקבלים לחוגי הלימוד האקדמיים על סמך ציוני המכינה ולא על סמך הישגי העבר נשיאת המכללה קיבלה את המלצתו של פרופ' רולינדר שלא להאריך למערער את המינוי לאחר שנת הלימודים תשנ"ח, וביום 22

תנאי קבלה לתואר ראשון .B.A

מוסד אקדמי אינו פטור מהקפדה על קיומה של זכות הטיעון, אשר מקום של כבוד שמור לה במשפטנו מקדמת דנא.

20
מכללת עמק יזרעאל
בין השנים 1973 - 1994 פעלה ה בשם "אוהל שרה" כשלוחה של ובשנת 1994 קיבלה האקדמית עמק יזרעאל הסמכה להענקת תארים אקדמיים לבוגריה ובכך הפכה לאחת המכללות האקדמיות הראשונות בישראל
מכללת עמק יזרעאל
סגל המרצים המרצים במכללה הם ברמה גבוהה מאוד
שירות לסטודנטים
זכות יסוד זו, לא רק שאינה נדחית מפני החופש האקדמי שהקנה המחוקק למוסדות ההשכלה הגבוהה, אלא שיש לראות בה חלק בלתי נפרד מאותו חופש אקדמי שהקנה המחוקק למי שעיסוקו העולם האקדמי — יהא זה המרצה, יהא זה ראש החוג ותהא זו נשיאת המכללה