כמו כאוסרת על נר דולק בבית במהלך השבת גם אם הודלק לפני השבת בעבר, בהיעדר חשמלית, היו הנרות משמשים כעיקר המאור בליל שבת, אך בעידן המודרני הדלקת הנרות היא לרוב לצורך המצווה בלבד
רבים מה חילקו את חובת ההדלקה לשניים, ופירשו ששתי הבחינות קיימות בה, זו לצד זו לפי טעם זה, אין חובה להדליק דווקא ליד השולחן אלא בכל מקום שיש צורך באור על מנת שלא להיתקל בחפצים וכדומה

נרות שבת ויום טוב

הדיון הוא בשל התנגשות בין שני עקרונות הלכתיים.

17
זמני כניסת שבת באשדוד, יציאת שבת והדלקת נרות באשדוד
עם זאת, בהלכות חנוכה הוא הורה להדליק נר חנוכה לפני נר שבת, על פי שיטת הבה"ג
cachecash.com
כניסת השבת ירושלים ובית שמש: 16:23 ביתר עילית: 16:25 באר שבע: 16:34 מודיעין עילית, צפת וחיפה: 16:31 קרית גת, בני ברק ונתניה: 16:39 אלעד: 16:32 אשדוד ותל אביב: 16:41 פתח תקווה: 16:21 אילת: 16:37 צאת השבת ירושלים, בית שמש, מודיעין עילית וחיפה: 17:39 ביתר עילית, אלעד ופתח תקווה: 17:40 באר שבע: 17:43 קרית גת, בני ברק ונתניה: 17:41 אשדוד ותל אביב: 17:42 צפת: 17:37 אילת: 17:45 יציאת השבת על פי רבינו תם: 18:17
cachecash.com
אמנם ניתן לומר לפי שיטה זו שקבלת השבת היא רק בסיומה של ההדלקה ושוב אין בעיה בברכה הנאמרת לפני ההדלקה
באופן עקרוני ההדלקה כשרה בכל חומר, אך במשנה ובגמרא מובאות מספר הגבלות שעיקרן הוא שהנר יבער היטב, על מנת למנוע חשש שאדם יתקן את הנר בשבת על מנת לשפר את אורו, ובכך יעבור על לוח השנה מכיל גם את תאריכי פטירתם של גדולי ישראל
עם זאת, לדעות אחרות תוספת שבת אכן חלה בעת הדלקת הנר, תלמידיו של ה כתבו שלדעת רבם יש במפורש כדי שהשבת לא תחל באופן אוטומטי בעת הדלקת הנר הרב כתב שניתן לברך על אור החשמל רק אם האור מחובר ל ולא ל המרכזית

נרות שבת ויום טוב

בעקבות דעה זו התפתח מנהג מוזכר כבר ב שלא לכבות את הגפרור עמו מדליקים הנרות שהרי עם הדלקת הנר חל איסור על פעולת כיבוי , אלא להשליכו מכף היד ולתת לו להכבות מעצמו.

כניסת שבת
הדלקת הנר היא חובה משפחתית, ונעשית לרוב על ידי הבית בזמן
נרות שבת ויום טוב
ישנה מחלוקת האם בעת הדלקת הנר והברכה עליו חלה תוספת השבת באופן אוטומטי, ועל כן אסור יהיה לכבות את ה לאחר ההדלקה
רשימת מקוואות וזמני פעילות
כניסת השבת הוקם על מנת לאפשר לגולשים לקבל במהירות ובנוחות את זמני כנסת השבת וזמני יציאת השבת ניתן לקבל באתר את זמני כניסת השבת של השבת הנוכחית , זמני יציאת השבת של השבת הנוכחית וכן זמני כניסת ויציאת השבת של שבתות השנה