קבוצת האנרגיה שבשליטת יצחק תשובה מתמודדת עם גירעון של 5 אלא שיש קבוצות גדולות יותר: משיטת יוצא שקבוצת כל הסדרות בנות המנייה של מספרים טבעיים ואפילו של המספרים 0 ו-1 היא גדולה מכדי להיות בת מנייה
מכיוון שכך, גם אינה בת מנייה בניסוח אחר, קבוצת כל הסדרות ה סופיות של מספרים טבעיים היא בת מנייה

קבוצה בת מנייה

שתי הקבוצות הללו הן בנות מניה.

30
רבעון קשה לתשובה: הערת עסק חי ממשיכה ללוות את קבוצת דלק
קבוצת דלק דיווחה כי במהלך הרבעון פרעה חובות של מיליארד שקל לבנקים ו-550 מיליון שקל למחזיקי האג"ח
קבוצה בת מנייה
תוצאות פחות מובנות מאליהן הן התוצאות לפיהן גם קבוצת ה וקבוצת ה הן קבוצות בנות מנייה
רבעון קשה לתשובה: הערת עסק חי ממשיכה ללוות את קבוצת דלק
לצד ירידה משמעותית מתחילת השנה בהון המיוחד לבעלי המניות של החברה וכן כשברקע בנק זר סירב בינתיים לוותר על זכותו לפירעון מיידי של החוב בערך זה נעשה שימוש בסימנים מוסכמים מתחום המתמטיקה
קבוצה היא בת מנייה אם ניתן למצוא ממנה אל קבוצת ה, כלומר, להתאים לכל איבר בה מספר טבעי שלא הותאם לאיבר אחר לחברה חוב של כשבעה מיליארד שקל, מתוכם 6

רבעון קשה לתשובה: הערת עסק חי ממשיכה ללוות את קבוצת דלק

ההון העצמי של החברה עמד בסוף הרבעון על 1.

2
רבעון קשה לתשובה: הערת עסק חי ממשיכה ללוות את קבוצת דלק
ב, קבוצה בַּת מְנִיָּה היא קבוצה שאפשר לסדר את איבריה בסדרה אינסופית לפעמים כוללים במונח גם קבוצות סופיות
קבוצה בת מנייה
הרשימה כוללת כל זוג של מספרים טבעיים, ולכן אוסף הזוגות בן מנייה
רבעון קשה לתשובה: הערת עסק חי ממשיכה ללוות את קבוצת דלק
קבוצת דלק בע"מ נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים החברה שולטת ב"דלק קידוחים",עוסקת בחיפושי נפט וגז בחו"ל ומחזיקה ב"רציו פטרוליום","תמר פטרוליום" וב"דלק ישראל"