השינויים והתנודות בו רבות — קיימות אותיות רחבות ולידן אותיות צרות, אותיות קריאות וברורות וכאלו שיש צורך להתאמץ על מנת להבינן, אותיות דו משמעיות שניתן לקרוא אותן גם כך וגם אחרת אולם מהירות זו גם מעידה על חוסר סבלנות לתהליכים ממושכים
את הצורך לשמור על פרטיות עם זאת, אי אפשר להתעלם מהשיפודים שלו בסיומי האותיות

ניתוח כתב ידו של אברי גלעד

.

4
ניתוח כתב ידו של אברי גלעד
יחד עם זאת, העובדה שניתן לקרוא את הכתב, גם אם נדרש מידי פעם מעט מאמץ, מלמדת על כך שחשוב לו לשמור על תקשורת בהירה עם הסביבה — חשוב לו שיבינו אותו והוא אינו מזלזל בסובבים אותו
ניתוח כתב ידו של אברי גלעד
הוא כותב בצורה טבעית, ספונטנית מאד וללא מעצורים
ניתוח כתב ידו של אברי גלעד
מה ניתן ללמוד עליו מבחינה גרפולוגית מתוך כתב ידו? אי אפשר להתעלם מהמהירות בה הוא כותב ומכאן אפשר להסיק שגם החשיבה שלו מהירה במיוחד
כתב היד של אברי נראה כאילו נשפך במהירות מהעט תכניות בוקר, שעשועונים, נראה כאילו ידו בכול והחן, ההומור והישירות העוקצנית שלו קונים לו מאזינים וצופים נלהבים
חתימתו הגדולה הזויתית והנחרצת היא כרטיס הביקור שלו — גדול, בטוח, נחרץ ושאפתן מה יש בו באברי גלעד? רואים בבירור שאברי גלעד לא מנסה להרשים

ניתוח כתב ידו של אברי גלעד

הייחודיות שבכתב שלו מלמדת על תחושת הייחודיות שלו.

13
ניתוח כתב ידו של אברי גלעד
ניתוח כתב ידו של אברי גלעד
במקביל, ניתן לראות כי הרבה פעמים הקו שמייצר שבור, מתוח, דרוך, קיימים קווי כיסוי קו שמכסה קו אחר ואלו מהווים קונטרסט לזרימה ולשחרור ומלמדים כי למרות הכול, קיים פער בין האברי גלעד שאנחנו מכירים כלפי חוץ: חופשי, ישיר, חד לשון לבין האברי גלעד הפנימי הרגיש יותר ואפילו מופנם
ניתוח כתב ידו של אברי גלעד
חדות אבחנתו והעומק בו ניחן, בשילוב עם רגישות גבוהה, אינטואיציה מפותחת ואינטליגנציה גבוהה יוצרים ערב רב של קונפליקטים: הוא רואה את המתרחש, מרגיש "חייב" להביע את עצמו, מרגיש כי לא תמיד מובן נכון, רוצה להשתייך אך חסר סבלנות לאיטיות, סחבת או בירוקרטיה