אינטואיטיבית, במשולשים דומים משולש אחד הוא בעצם הגדלה של המשולש השני, הגדלה שבה כל הפרופורציות של המשולש המקורי נשמרות משפט הפוך: אם ניצב שווה לחצי היתר - הזווית מולו שווה ל-30 מעלות
לכן יש צורך רק בחלק מנקודות אלו אורך היתר בו גדול פי שורש 2 מכל אחד מהניצבים

שטח משולש ישר זווית

לרוב השם "משולש הזהב" שמור למשולש שווה-שוקיים בעל זוויות בסיס של 72 או 36 מעלות, שכן היחס בין השוקיים לבסיס בו הוא.

8
משולש ישר זווית
המשולש בגאומטריות לא אוקלידיות גאומטריות לא אוקלידיות הן גאומטריות שבהן מוחלפת ב אחרת
משולש החסום במלבן
כלומר 6,000 סמ"ר הם 0
משולש
מהו שטח משולש קהה זווית בעל ניצבים h ו- a ביחס למלבן הנתון? פתרון במשולש שווה שוקיים השוקיים שוות זו לזו
מה גודלן של הזוויות במשולש? עקב כך, ניתן לחשב את הזווית השלישית של המשולש בהינתן שתי הזוויות האחרות אינטואיטיבית, שני משולשים חופפים הם בעצם שני עותקים שונים של אותו משולש
נתון כי AC קטן ב 0 תשובה: גודל זווית C הוא 40 מעלות

חישוב שטח המשולש

זוהי המגבלה היחידה על אורכי צלעות המשולש.

15
משולש ישר
נקודה זאת היא של המשולש
שטח משולש ישר זווית
שטח משולש ישר זווית שימו לב כי היחידות של שטח הן: ממ"ר — מילימטר מרובע
משולש
משולש זה הוא חצי מ
כל משולש שווה-צלעות הוא גם שווה-שוקיים בשלוש דרכים שונות לכן אם אנו יודעים שתי זוויות במשולש אנו יכולים למצוא את השלישית
הסבר על כיצד עוברים בין יחידות שטח שונות תמצאי כאן בעיקרון ביחידות שטח עושים מה שעשינו ביחידות אורך אבל בריבוע כמו כן נקודות שונות יכולות ליצג משולשים דומים

שטח משולש ישר זווית

עובדות בסיסיות על משולשים הוצגו על ידי בספרים 1-4 בספרו , בסביבות המאה ה-3 לפני הספירה.

2
שטח משולש ישר זווית
במשולש זה, הצלע שמול הזווית בת ה-90° נקראת יתר ואילו שתי הצלעות האחרות נקראות ניצבים
שטח משולש ישר זווית
תכונה נוספת שכדאי לדעת: הגובה ליתר במשולש ישר זווית מחלק את המשולש לשני משולשים שגודל הזוויות שלהם הוא כמו גודל זווית המשולש המקורי
משולש ישר
אם הזווית הצמודה לאחד מזווית המשולש שווה 160 מעלות