מטרת ההחלטה הייתה למנוע ניצול לרעה של מחקרים אלה לפיתוח כלי נשק כימיים וביולוגיים ציינו שני סוגי ביקורת שעורך המוסד לביקורת המדינה וציינו דרך אחת להבטחת אי-תלותו ברשות המבצעת
ציין והסבר איזה דגם של דמוקרטיה הוצע באחרונה הנחיות לישראלים לפני היציאה מישראל באחריות כל נוסע לברר מה מדיניות הגבולות והדרישות של מדינת היעד בנוגע לכניסת אזרחים זרים, האם קיימת דרישה לבדיקות, חובת בידוד ועוד

מדינה

מעובד על פי דו"ח וועדת אור, סעיף 42, פרק 6.

2
מדינות שההכרה בהן מוגבלת
ציינו שלושה סוגים של חובות המוטלות על האזרח בחברה דמוקרטית: הציגו דוגמה אחת לכל סוג
מאגר שאלות
שר החוץ הוציא הנחיה שעל פיה יש לשלב בקורסי הצוערים של משרד החוץ נציגים של עיירות הפיתוח, עולים חדשים ובני מיעוטים-ציבור שעד כה הייתה לו נוכחות נמוכה יחסית בקורס
פטריוט של מדינה לא קיימת (מעין מניפסט)
באחת המדינות הדמוקרטיות באירופה הורה בית המשפט לחברת אינטרנט לחסום בפני המשתמשים באינטרנט את הגישה לאחד מהאתרים של החברה, שבו אורגנו כנסים שאופיים נאצי
הציגו שני הבדלים בין "ממשל פרלמנטרי" לבין "ממשל נשיאותי" השניים פנו לבית המשפט, שפסק לטובתם בנימוק שלבושם מקובל בחברה המודרנית ואין לבנק זכות להכתיב כללים בתחום זה
ציין והצג על איזו זכות מתבססים משרד החינוך ומנהלי בתי הספר בהתנגדותם

אלו המדינות שמכניסות ולא מכניסות ישראלים

אבל למסעדות ומרכזי קניות פתוחים אולם חלה חובת עטיית מסכת פנים בחלל סגור.

19
פטריוט של מדינה לא קיימת (מעין מניפסט)
הסיבה שאני שואל זה כי אני שומע על המון טיסות לארץ שמתבטלות, למרות שבאופן עקרוני ממה שהבנתי היעדים אמורים להיות פתוחים וזמינים
מדינות שההכרה בהן מוגבלת
פטריוט של מדינה לא קיימת (מעין מניפסט)
ועדת חריגים מי שאינו אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכנס לישראל באישור ועדת חריגים, אם הוא מבקש להיכנס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד המפורטים להלן א לצורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל ב לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל או מטעמי ביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין ג ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, ושהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה השתכנעה שהגעתם לישראל חיונית ד מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו