כלקח ממצב זה החליטו תושבי הקיבוץ ש"אם אין אני לי, מי לי" ושהישוב ידאג מעתה לנשק של עצמו ללא תלות בגורם חיצוני היה גם מפעל לזיתים בתל חי
ב נדרשו החברים להתפנות בגלל הסכנה מצבא ששלט בסוריה ב- תוכננה הקמת שכונה מעל הסליק ואז חשף את קיום הסליק

Batsheva Dance Company: About

מעל גוש הבטון הוצבה מכונה לטחינת תערובות ובעזרת מנגנון מיוחד ניתן היה לחשוף את פתח הסליק.

12
כפר גלעדי
היישוב לא פונה, פרט לילדים שהועברו זמנית ל
כפר גלעדי
אחריו נבנו בקיבוץ עוד 18 סליקים לפחות
סליק בכפר גלעדי
האתר נסגר ב- לאחר שגשמים חזקים גרמו להתמוטטות של חלק מהסליק
התצוגה במוזיאון כוללת מסמכים היסטוריים, צילומים, דגמים, שחזור "המדאפה" חדר האורחים הסליק נחשף רק ב- ונפתח לביקורים ב- לאחר שהוגדר כ מטעם ועבר שימור
אתרים מוזיאון בית השומר בכפר גלעדי ממוקם , אחד מ-12 המוזיאונים של , אשר נחנך בשנת 1969 כלקח ממצב זה החליטו תושבי הקיבוץ ש"אם אין אני לי, מי לי" ושהישוב ידאג מעתה לנשק של עצמו ללא תלות בגורם חיצוני

סליק בכפר גלעדי

בתוך: , , כרך שני, פרק צט, עמ' 1047—1055.

7
סליק בכפר גלעדי
בסוף שנות החמישים החלה לפעול ליד הקיבוץ מחצבה
סליק בכפר גלעדי
לתכנון פתח הסליק הוזמן יצחק נבו מקיבוץ שהיה המומחה של ההגנה לבניית מנגנוני כניסה לסליקים
סליק בכפר גלעדי
במאה ה-21 מאז שנת 2004 כפר גלעדי הוא קיבוץ משתנה מופרט שחבריו מקבלים שכר דיפרנציאלי לא שוויוני ומשלמים עבור חלק מהשירותים שמספק הקיבוץ לחבריו
בשנת שופץ ושודרג המוזיאון כדי שיתאים לתקופה המודרנית פתיחתו הפומבית נעשתה בשיתוף שאספה מהמקום את כלי הנשק
המוזיאון הוקם על ידי אחרוני אנשי השומר, ובראשם , ו בתקופת שימש הנשק שבסליק את הלוחמים שהיו מעורבים בקרבות שהתחוללו באזור כמו , ועוד

סליק בכפר גלעדי

המנגנון שתכנן כלל גוש בטון כבד שנע על מסילה.

סליק בכפר גלעדי
בשנות המאבק בבריטים שימש בסיס לפלוגות השדה פו"ש , ל ובסיס ל דרך היבשה מגבול סוריה וגבול לבנון
סליק בכפר גלעדי
עם הקמת , ב-, החל הארגון להקים סליקים ברחבי הארץ ובין השאר נבנה גם סליק בכפר גלעדי
סליק בכפר גלעדי
כדי לא לחשוף בפניו את מקומו האמיתי של הסליק הוצב גוש הבטון באתר אחר בקיבוץ ורק לאחר השלמת התכנון הוא הועבר למחסן