החיד"א עצמו מסתפק האם נשאר על המצות אחרי הפסח שם לחם כמו שהיה בפסח עצמו, או שאחרי הפסח נלקח מהם שם לחם וצריך לברך עליהן מזונות שאם לשו את הבצק עם חלב או שמן וניכר טעם החלב או השמן אז מברכים מזונות
תרגום: המצווה לעשות פסח שני לאלה שלא יכלו להגיע לירושלים או שהיו טמאים בטומאה אחרת ומור זקיני הרב, באר שהמוליאתות הנאפות בתנור שהן מלאות בשר, דגים, גבינה או ירקות- מברך עליהם " המוציא"

מה מברכים על מצה אחרי פסח?

לכתחילה היכן שאפשר, אין למנות ש"ץ רווק לעבור לפני התיבה בימים נוראים.

מה מברכים על מצה אחרי פסח?
תלמדי הלכות שבת בשבת זה יהיה מצויין איך אצליח לכבד את אמא? פת הבאה בכיסנין הגמרא ברכות מב ע"א מספרת, שרב יהודה חיתן את בנו עם בתו של רב יהודה בן חביבא
מה מברכים על המלווח? מה מברכים על הג'חנון? מה מברכים על פיצה? [ בצק מתוק ?
אדם שעובר עבירה, כגון שמגלח זקנו בסכין, או בתער, אסור למנותו לשליח צבור, ואפילו להיות שליח צבור באקראי כגון ביום פקודת השנה להוריו יארצייט אסור
מה מברכים על פיצה
והוסיף עוד, שהוא הדין אם נתן את מין הדגן בתערובת על מנת לתת בה ריח או צבע, שכל שאין מין הדגן בא על מנת לתת טעם, אין הוא נחשב לעיקר המאכל, ואין לברך עליו בורא מיני מזונות
וכל שלושים יום מהיום שיצאו ישראל ממצרים — יושבת כנסת ישראל עם הכתרים שלה וכל החיילים שלה בשמחה
חילוק זה לכאורה כשם שהוא אמור לגבי עיסה ממולאת הוא אמור גם לגבי עיסה שנילושה במי פירות, וממילא, אם פיצה מוגדרת כדבר הנאכל לשובע, בכל מקרה ברכתה המוציא, גם אם נילושה במי פירות, ואם היא נאכלת לתענוג גם היא היא נילושת במים ברכתה מזונות כיוןם שיש על גביה גבינה לכתחילה כדאי לתת שם ששניכם חפצים בו ד

ברכה על פיצה

לאחרונה אנחנו עונים על שאלות ותשובות רק במהלך השיעורים אתה מוזמן לצפות בשיעורים בימי ראשון שלישי וחמישי בין השעות 22:00 ל-24:00 שם אנחנו עונים ב"ה.

9
מה מברכים על 'פיצה'?
וכן כתב כה"ח סי' קנ"ח ס"ק מ"ג שמעיקר הדין יש לברך "המוציא", וטוב להחמיר
מה מברכים על 'פיצה'?
מיד אח"כ תיקון חצות, תיקון היסוד ותיקון הכללי לפני תיקון היסוד ראוי לתת שלוש פרוטות לצדקה ובסוף התיקונים פשוט לשיר ולשמוח
מה מברכים על פיצה? מזונות או המוציא?
מלוקט ומסוכם ע"פ מה שכתב בילקוט יוסף
בפסח אם יש בה כזית - ברכתה המוציא אם אתה אוכל חתיכה שיש בה שיעור אם אין בה כזית - יש בזה מחלוקת וכדי לצאת מספק ראוי לאכול יותר מכזית הסברה פשוטה- בגמרא בברכות מ"א ע"ב נפסק שעל פת הבאה בכיסנין מברך "מיני מזונות" ואפילו אם באה בתוך הסעודה
לכן עדיין חשיבות ושם של לחם על המצה עד פסח שני תגיות: ,,,,, שאלה: היי יש לי עסק צילום אירועים וכרגע בזמן ימי ספירת העומר אין אירועים, ולכן רק מדי פעם יש אירוע או צילום כל שהוא, אז השאלה שלי האם מותר לי לקנות עדשה חדשה שאני הצטרך אותה לצילומים גם לפני לג בעומר וגם אחרי כמובן העדשה בימי הספירה בהנחה 5 אחוז , אני מאוד אשמח לדעת האם מותר לי להזמין ואפילו אם בסופו של דבר לא יהיה אירוע כל שהוא לצלם לפני לג בעומר? יצאה כעת המהדורה החדשה של הטרילוגיה בכריכה רכה שכוללת תיקונים רבים, אבל מדובר בעיקר בתיקוני דפוס ואין בה שינוי מהותי

ברכה על משולש פיצה

את לא ערב רב, את יהודיה קדושה וטהורה.

29
מה מברכים על פיצה?
ואיך אפשר לשער אותה אם אין משקל, האם אפשר לפי נפח? לכן בשבילו פסח שני הוא לא עוד יום בשנה, אלא ממש יום של אפשרות להקריב בו קרבן פסח שני
ברכה על פיצה
תשובה: מועדים לשמחה אחי היקר
מה מברכים על 'פיצה'?
כשם שאנו רואים הבדל בין מקומות, בין ערביא ואחרים, לגבי החשבת טרוקנין, כן הדבר לגבי המצה