חשש זה בא הדין למנוע" יש לאזן בין האינטרס של מראית פני הצדק לבין האינטרס של ניהול דיון באופן תקין
נָשִׂיא, מן השורש נשׂ"א, הוא אדם נישא ורם מעלה, מי שהורם משאר האנשים פי' הר"ב אפי' לצדיק גמור כמו שנענש משה רבינו ע"ה על חטא הכעס

על נשיאוּת ומַשוא פנים

הכוונה למשל לעובד ציבור המעניק יחס מועדף , אפילו אם באופן מתון, לאינטרס האישי.

מַשּׂוֹא פָּנִים
כיום, קיימת מגמה לנסח כללים אלו גם כלפי סקטורים ציבוריים נרחבים בשלטון המרכזי והמקומי
Between Impartiality and Personal Relations / בין אי משוא פנים ליחסים אישיים: מתח בין עקרונות ומתח בין אנשים on JSTOR
ואינו לוקח שוחד המצוה בשביל העבירה
משנה אבות ד כב
כדי שפעולה תתגבש לכדי עבירה פלילית דרוש "פן מחמיר נוסף" , והכוונה למשל להחלטת עובד בניגוד עניינים, שיש בה גם חשש לפגיעה באינטרס הציבורי
ליועה"מ לממשלה יש סמכות לבטל את ההליך בנימוק של "טובת הכלל" לו נהג מר רובינשטיין להשתמש בהחלטותיו במידע בדוק, דיינו
בהליך משפטי או בוררות, ניגוד עניינים הוא מצב העלול לגרום ל לאחר כשנתיים נוספות הודיע משרד המשפטים: "" עדכון יוני 2017

משוא פנים

מדוע נמנע מר מלעבור בדיקת פוליגרף כאשר נתבקש לעשות זאת? וכך גם תדמיתם של חברי הוועדה הנכבדים.

משנה אבות ד כב
אם אכן קיים קשר שכזה , הרי שעל הבורר לעדכן בכתב, בהזדמנות הראשונה, את הצדדים להליך בדבר קיומו של קשר זה, והמשך ההליך מותנה בהסכמתם הברורה של הצדדים, אשר מודעים לכלל המידע הפרוש לפניהם
משוא פנים במשפט
אדם נְשׂוּא פָּנִים הוא אדם מכובד, ונְשִׂיאַת פָּנִים פירושה סליחה, ויתור או מתן כבוד
ניגוד עניינים
די שהפרת האמונים בידי עובד הציבור תפגע באמון הציבור במערכת השלטון"
ד"ר ישראל שמעוני יח"צ בפסיקה נקבע לא אחת, כי האיסור להימצא במצב של ניגוד עניינים הוא עיקרון כללי המשתרע על כל תחומי המשפט מהאמור שם עולה כי מדינת ישראל בחרה שלא לומר את האמת לאמריקאים בעניין פרשת פולארד וברור לכל מי שקורא את האמור שם כי גם מר אליקים רובינשטיין היה מעורב בפרשה
כאשר ביקרתי שם, שמעתי דברים אשר יש בהם כדי להוכיח את מעורבותו של מר רובינשטיין בפרשת פולארד למילה נָשִׂיא משמעות נוספת הקשורה אף היא להתרוממות ולגובה: עָנָן

האם אליקים רובינשטיין היה ראוי להיות שופט?

לו לא הפר מר רובינשטיין דיינו.

13
Between Impartiality and Personal Relations / בין אי משוא פנים ליחסים אישיים: מתח בין עקרונות ומתח בין אנשים on JSTOR
עם זאת, הכלל אוסר על עובד ציבור לקבל החלטות כשהוא במצב של ניגוד עניינים
משוא פנים במשפט
בעשותו כן ירה לעברי מר רובינשטיין את החץ ר' לעיל ציטוט ממדרש שוחר טוב, קכ
ניב שפה
וגמול עשו הרשע על כבוד אב ואם