הרשות כלפיה מופנית העתירה נקראת — משיבה בחינת הבגרות באזרחות הינה מבחן חובה פתוח, בהיקף של 2 יחידות לימוד המקנות זכות לתעודת בגרות
בשנים האחרונות השתנתה תוכנית הלימודים וכך גם אופי הבחינה: ללמוד כמו "תוכי" כבר לא יעזור כמו פעם וכיום נדרשים התלמידים להוכיח חשיבה ביקורתית, לשלב בין ידע למיומנויות חשיבה בנוסף לשינון מבנה השלטון, ומצריכה הכנה נרחבת והבנה מעמיקה בשיטת המשטר במדינת ישראל ובעקרונות החוקתיים המאפיינים אותה תנאי העסקתם של השופטים: שכר השופטים נקבע ע"י וועדת הכנסת, שכרם גבוה יחסית, אסור להם לעבוד בעבודה נוספת בוודאי לא בדבר הקשור בפוליטיקה , השופטים יכולים לכהן עד לגיל 70, לא ניתן להעביר שופט ממקום כהונתו למקום אחר, אלא בהסכמת נשיא בית המשפט העליון או על פי החלטת בית הדין המשמעתי, לשופטים יש חסינות ולא ניתן לפתוח נגדם בחקירה פלילית אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה

בגרות באזרחות

בית המשפט העליון כבג"ץ דן כערכאה ראשונה ואחרונה בעניינים שבין האזרח לרשויות השלטון.

בגרות באזרחות
בג"ץ אל כרטובלי - לאחר קום המדינה קיבל בית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ את עתירתו של אזרח ערבי בשם אל — כרטובלי, שהופנתה נגד שר הביטחון והרמטכ"ל
בגרות באזרחות
עקרון טובת הציבור: זכותה של מדינה להפקיע לקחת שטח פרטי לטובת בניית מבני ציבור
תוכניות לבגרות
מומלץ לעודד תלמידים לקרוא עיתונים וללמד את התלמידים לקשר את נושאי הלימוד לאירועים אקטואליים
שופט בית המשפט מקבל את העתירה בלשכתו, ובמקרים דחופים גם בביתו בפסיקתם קבעו שופטי הבג"צ, "השלטונות כפופים לחוק כמו כל האזרחים במדינה ושלטון החוק הוא אחד היסודות האיתנים של המדינה
מבטיח יציבות ורגיעה בחברה: מצד אחד הרוב מקבל את מה שהוא רוצה, ומצד שני המיעוט משתתף בוויכוח הציבורי, מנסה להשפיע וכך לא מרגיש מקופח אין להגביל ואין לאסור בחוק שום התארגנות אלא אם נעשה מעשה פלילי

בגרויות 2020 קיץ

שאלות האירוע מתייחסות לכלל נושאי תוכנית הלימודים.

בגרות באזרחות
בג"ץ ישראל אלדד - גם עתירתו של ד"ר ישראל אלדד נגד שה"ב ביססה את מעמדו של הבג"צ כמגן זכויות האדם בישראל
תוכניות לבגרות
משאל העם מטפח את האחריות האישית והתודעה הפוליטית והדמוקרטית של האזרחים
בגרות באזרחות
נציב תלונות הציבור: זהו אחד מתפקידיו של מבקר המדינה
מאפשרת תחרות חופשית בין רעיונות שונים התמודדות חופשית והוגנת: הבחירות מאפשרות תחרות הוגנת לפחות שני מתמודדים, ואי הפעלת לחץ בדמוי סחיטה ושוחד על הבוחרים , המבוססת על חירויות וזכויות פוליטיות — במיוחד חופש הביטוי וחופש ההתאגדות
כסייג לחוק נקבע כי, אם ההסכם יזכה בכנסת לרוב של מעל 80 חברי כנסת, לא יהא צורך במשאל עם שיטת הלימוד וההכנה לבגרות באזרחות היא שונה משאר הבחינות

אזרחות קיץ 2020

השלטון לא מעניק אותן ולכן גם לא יכול לקחת אותן, אלא מחויב לשמור עליהן.

6
בגרויות 2020 קיץ
אינטרסים שונים של מגוון הקבוצות המרכיבות את החברה? זכויות האזרחים: לבחור, להיבחר ולהתאגד למפלגה
תוכניות לבגרות
רוצה לדעת על מועדי בגרות 2019 — 2020? רוב מוחלט: כשהחלטה מתקבלת על פי מספר הגדול לפחות באחד ממחצית בעלי זכות ההצבעה, לדוגמה: הצבעת אי אמון של הכנסת בממשלה מחייבת רוב של 61 חברי כנסת ויותר חצי מתוך 120 בעלי זכות הצבעה
בגרויות 2020 קיץ
זהו אשכול דיון רשמי לנבחנים בבחינת הבגרות בעברית: הבנה, תשובון סמל שאלון 5382 — דינים ניווט