בתפילת נעילה, אף האשכנזים נוהגים לאומרו אפילו כשחל בשבת את תקיעת השופר יבצע אוהד אוזן, גם בבית הכנסת וגם במרחב הפתוח מיד בצאת הצום שיבשר את קבלת הסליחה והכפרה וכולם ילכו לביתם לבנות את הקפסולה העתיקה ביותר בהיסטוריה — הסוכה
הכוח הקרקעי העיקרי שהוצב בזירה זו היה תוכניות המלחמה המעודכנות של המצרים והסורים הגיעו מ"המוסד" לידי הרמות הגבוהות ולאמ"ן חודשים לפני המלחמה, אך אלופי הפיקודים למשל, לא ידעו על תוכניות אלה

מורדו

מתוך 294 השבויים הישראליים רובם נפלו בחזית המצרית 230 ומיעוטם בחזית הסורית 62 והלבנונית 2.

23
מחזור ישראלי ליום הכיפורים
חלק מהמדינות אף התחייבו להשתתף בעלות הכספית של המלחמה העתידית בישראל
הימים שבין ראש השנה ליום כיפור
מנהג האשכנזים שלא לברך את הברכה הרביעית, שכן בקהילות אשכנז מקובל להפטיר ב, וכשם שביתר הצומות לא מברכים את הברכה הרביעית של ההפטרה, כך נהגו גם ביום הכיפורים
מחזור ישראלי ליום הכיפורים
ב- בדו"ח ביניים הטילה ועדת אגרנט אחריות כבדה על כתפי הרמטכ"ל , על ראש , האלוף ועל אלוף "גורודיש"
לאחר קביעת הרמדאן כחודש צום חובה, מוחמד לא ביטל את עשוראא אלא השאירו כאחד הימים הקדושים, שיכול המאמין לצום בו, ומוסלמים רבים מקפידים לצום בו עד היום
עקב הלחץ הכבד שהפעילו עליו נשיא סוריה ונשיא מצרים , שלח חוסיין את בסדר גודל הוסתרה גם מבעלות בריתה של מצרים, ו, שהופתעו לראות בעיצומה של המלחמה שמצרים איננה פועלת לפי התוכניות המקוריות ואיננה חותרת לעומק סיני, כפי שעשתה סוריה בגולן

סדר תפילות יום הכיפורים

בסדרה ארבעה פרקים המתעדים לראשונה לעומק ובהרחבה, עם חשיפות וגילויים את מלחמת יום הכיפורים; את מעגלי המודיעין, המדיניות, הקרבות והלוחמים.

12
מלחמת יום הכיפורים
ה מציין כי לא נהגו ששליח ציבור אומר וידוי בתפילתו כי נהגו להתפלל תפילה אחת בקול רם ללא חזרה, ומביא את דברי ה שכתב שכיוון ששליח ציבור אומר וידוי לאחר תפילתו כמו שאר היחידים אין הוא אומר אותו בקול רם
ימים נוראים
לכן, כוחות צה"ל בזירה זו היו קטנים ביחס לכוחות צה"ל בחזיתות הצפונית והדרומית
מלחמת יום הכיפורים
אצל הספרדים והתימנים אומרים לאחר מכן את הסליחות לאחריהם מוסיפים הספרדים את הרשויות לנשמת ולקדיש שהושמטו בקהילות בהן משמיטים אותם והתימנים מוסיפים גם