לנוחותכם, מצורפת רשימת דוגמאות לאירועי אבטחה חמורים וכן רשימת אירועים שאינם מוגדרים כאירועי אבטחה חמורים לפי פרשנותה של הרשות להגנת הפרטיות המערכת מיועדת בעיקר לעסקים שהעובדים שלהם מדווחים נוכחות מהשטח או מהבית
החומרים אותרו וקוטלגו על ידי מידענים, והם מוצעים למשתמשים בממשק קל, ידידותי ונוח גזברות המחוז מבקרת את הדיווחים הנשלחים ומועבר משוב לגננת באמצעות מערכת מדגנט

דיווח נוכחות אינטרנטי

יש לי עובד עם טלפון כשר, האם הוא יכול לבצע דיווח נוכחות במערכת? בעקבות תקנת משרד הבריאות לחובת מילוי הצהרת בריאות בכל יום עבודה אנו הוספנו למערכת מודול הצהרת בריאות, לפרטים נוספים פנו לסוכן המכירות שלכם.

25
טופס דיווח על אירוע אבטחה חמור
המערכת מאפשרת לגננת לנהל שעות מילוי מקום,שעות בודדות והיעדרויות שאינן מדווחות על ידי המפקחת , מאפשרת לצפות בנתוני מערכת השעות והתפקיד שדווחו ע"י המפקחת וגם מספקת כלים לבקרה ומעקב בצורה מקוונת
דיווח שעות
תשומת לבכם, כי חובת הדיווח חלה גם על מנהל המאגר ועל המחזיק במאגר, כל אחד בנפרד, אולם די בדיווח של אחד מהגורמים לעיל על אירוע כדי לקיים את החובה עבור שלושת הגורמים גם יחד
דיווח שעות
ככלל, על הדיווח להיעשות תוך 24 שעות ממועד גילויו של אירוע האבטחה החמור, ובכל מקרה לא יאוחר מ - 72 שעות מאותו מועד
ניתן לפנות ל קישורן באמצעות: , , אם אינכם בטוחים באשר לחובת הדיווח על האירוע, מומלץ לעיין בשאלות ובתשובות בנושא באתר האינטרנט של הרשות להגנת הפרטיות
ההנחיות למילוי הטופס מפורטות בגוף הטופס עצמו המנב"ס נט מערכת ניהול בית ספרית באינטר נט, הפתוחה לשימוש כלל בתי הספר, היא כלי עבודה ניהולי המאפשר ניהול מערכת השעות הבית ספרית, וכן דיווח ומעקב שוטף ומסכם אחר נוכחות, התנהגות, הערכות תלמידים והפקת תעודות

דיווח נוכחות אינטרנטי

אנו מזמינים לשלוח לנו קישורים חדשים ותגובות על כל פריט.

11
טופס דיווח על אירוע אבטחה חמור
אזור כיתת חינוך הוא אופציונלי ומופיע בהתאם למאפייני הפיצול שנבחר- להוספת כיתת חינוך: בחר כיתת חינוך, מלא מספר בשדה מקבילה
הוספת מערכת שעות שבועית
לאחר מילוי הטופס לפי ההנחיות, עליך לשומרו ע"י לחיצה על כפתור 'שמירה סופית', הנמצא בתחתית הטופס
הוספת מערכת שעות שבועית
הצהרת בריאות מתוך המערכת בלחיצת כפתור אני רוצה שהעובד יוכל לדווח נוכחות רק כאשר הוא נוכח בעסק, האם זה אפשרי? המאגר נבדק בהתמדה, על מנת להסיר קישורים בלתי תקינים