במחברת עבת כרס, שנמצאה בדירתה לאחר פטירתה, היא כתבה לעצמה אנציקלופדיה פרטית משלה לאחר שהומרו למספרים, ניתן להשוות מילים אחת לשנייה ולמצוא קווי דמיון
מקור הנתונים לא כל כך ברור דכתיב אמלטה נא שמה - נ"א בגימטריא חמשין ואחד הוי

מ שווה ל

.

24
גימטריה
היא אספה נתונים שונים, במיוחד כאלה שניתן להציג בטבלאות ועניינם ידע עולם, ורשמה אותם במחברתה
גימטריה
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
גימטריה
היא לא הכירה את האינטרנט וחבל כי בטוח שיכלה למצוא בו כלי רב ערך
מיעוטם בנה צבי, וכותב שורות אלו, סיפק על פי בקשתה אך את רובם היא ליקטה מעיתונים ומגזינים ברומנית וגרמנית, ספרי לימוד של בנה, יומני תלמיד ומקורות אחרים דבר אחר: הלחם של הבסיסים gámma γάμμα עם tría τρία - כלומר, האות היוונית , שהיא השלישית במניין האותיות באלפבית היווני, ערכה טריה

מ שווה ל

.

17
גימטריה
גימטריה
גימטריה