לכבוד רעיתו מרת סימה ברוידא, אולם היא סירבה לכך בטענה שאין זה מן הצניעות לקרוא רחוב בשמה של אשה, עם זאת את שמו של בית הכנסת הגדול שתרמה, הניצב במרומי הגבעה באותו רחוב בנימין, קראה על שם אמה 'אהל שרה', וכנראה שסברה שיש לחלק בין רחוב לבית כנסת שאלה מעניינת נוספת: ממתי התחילו לנהוג לפתוח את ההזמנות לנישואין עם המשפט ''נעלה את ירושלים על ראש שמחתינו"
אגב, בספר 'מלאכים כבני אדם' מובאת הזמנה לנישואי בתו של הגראי''ה קוק זצוק''ל עם גיסו הצעיר מזוו''ר, ר' ישראל שמעון בן האדר''ת , ושם הרב קוק חותם: אברהם יצחק הכהן קוק ורעייתו אלא שלפתע, בעמוד הימני של ההזמנה, פוגשות עיניו: "תפארת בני אבותם, גם אני מתכבדת להזמינכם לשמחת נישואי נכדי היקר, מרתה קלופפר"

ורעיתו

האם גם כאן זה נראה עבח"ל?.

משנת יוסף
בברכה המשולשת כתב:זכורני שבאחד מספרי הגר"צ שכטר שליט"א על רבו הגרי"ד זצ"ל מבוסטון עסק בשאלה זו אחותו של הרב מבוסטון הרבנית שולמית מייזלמן אמה של הרב משה מייזלמן ראש ישיבת תורת משה בסנהדרי' מדברת על ענין זה בספרה ספר זכרונות לבת סאלאוויטשיק אבל אין הספר תח"י כעת ואינני זוכר מה היא כותבת על ענין זה
Broomstyle: משנת יוסף הזמנה
ראה לדוגמא הזמנה לחתונת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל משנת תש"ד כמובן התכוונת לכאו' - 'עב ח"ל' שהוא ר"ת עם בחירת לבו, וכן ל'עב"ל' , וכפי שנראה בהזמנה ברור
משנת יוסף
אצל אבי מורי שליט''א ישנה ההזמנה לנישואי מרנא ורבנא הגרש''ז אויערבאך זצוק''ל, ושם חותמים הוריו: "חיים יהודא לייב אויערבאך ורעייתו צביה"
בנוסח של הומור - ישיבתי: מעשה שהשתעמם לו בחור בתפרח, ובאשר בתפרח באמת אין מה לעשות לבד ללמוד גם לדבר לא מצוי כיוון שאין פרוזדורי פנימיה, כידוע, ואפילו בחדר שלך עצמו שוכנים בחורים שאינם מהמחזור שלך, אשר אינך מוצא טעם בשיחה בטלה עמם , החל לקרוא את ההזמנות התלויות על דלת החדר, מנהג בחורי ישיבות כאשר גמר לקרוא את שלושת מילות השבח שייעד החתן לכל אחד מהחברים, החל לחקור גם על ההזמנה עצמה לפתע החל מוחו הלמדני לזהות את הסתירות, מצד אחד, לצד שם החתן, מופיע שמה של הכלה, עדינה דבורה שחור על גבי קרם, ב'גופן שלנו' ובצורה מודגשת מהצד השני, החתומים על ההזמנה, חותמים בצורה אחרת: אברהם קניימן ומשפחתו, משה הלוי קייצא ומשפחתו ידידנו מהרהר בליבו, אפשר ששמות המחותנות, בשונה משמות הכלה, אינם מעניינו של הציבור כלל משנת יוסף — שירות לקוחות — ווטסאפ — Whatsapp — אין שירות לקוחות באמצעות ווטסאפ — whatsapp
מצאו עיתון מגולגל משנת 1951 בתוך קופסה ולא האמינו למה שגילו קרן משנת יוסף השוטה בדרמה הישראלית קרן משנת יוסף Jdn חדשות מודיעין עילית נט סערת ההכנות לפסח המכירה של קרן משנת יוסף בית בלקני דירת נדיבי תל אביב 100 האנציקלופדיה העירונית 7 המכירה הגדולה קרן משנת יוסף הספרייה הלאומית מרים ילן שטקליס ספר דני ספר ילדים משנת 1967 ספרי ילדים ונוער דרוש מידע מישהוא יודע שם של המנהל של משנת יוסף פרוג דף Joseph Son Of The Seruvnik Baruch Bigun Lifts His Father In His ולא פלוג בין הסבתא המחתנת נכד ראשון ובין אם המחתנת את המוז'יניק

Broomstyle: משנת יוסף הזמנה

על כרחין, הוא מבין בהרהור קל, ששם איסור שנו כאן, ולא חוסר עניין לציבור.

10
משנת יוסף
לא יתכן, מבין הלמדן תיכף, ששם אם המחותנת הוא מעניין ההזמנה, ושם המחותנת עצמה לא רלוונטי
משנת יוסף
יציבא בארעא, וגיורא בשמי שמיא? אולם בעודו משפשף את עיניו, הוא רואה בשליש התחתון, את התיובתא: "עטרת בנים בני בנים ותפארת בנים אבותם, גם אנו מתכבדים להזמינכם לנישואי נכדינו היקרים
משנת יוסף
וכך עובר הלמדן בין שלל ההזמנות, אולם לפתע צדות עיניו פירכא רצינית: שחור על גבי לבן, בכתב משיט"א, חותמת אמו האלמנה של יהושע פלורזמן, את שמה: אסתר רייצא פלורזמן! ההזמנה לחתונה של הג''ר יואל קלופט זצוק''ל היא כמובן ראיה לסתור
ודאי שיש דין שלא לכתוב בהזמנה שמות נשים, אלא שזה דין באשת איש! קבצים מצורפים הזמנה שנת תשח דב בעריש פלוזרמן ורעייתו, חיים אפלמאכער ורעייתו"
התיישב התפרחניק על מיטתו, חכך בדעתו שוב ושוב, ויצא עם המסקנה הברורה והבלתי נמנעת אלא שבסבתות הקילו דזקנות הויין, ובמחותנות החמירו דצעירות הווין

Broomstyle: משנת יוסף הזמנה

כמו''כ יש באמתחתו גם את ההזמנות לנישואי ילדיו של רבינו הגרש''ז נ''ע, ובילדותי עברתי עליהן, אלא שאיני זוכר כיצד באמת חתם הגרש''ז בעצמו על ההזמנות לנישואי ילדיו.

5
Broomstyle: משנת יוסף הזמנה
הכהן כתב:שתי הזמנות הועלו כאן זה עתה, שבשתיהם חתומה גם הרבנית אם החתן: וכאן הבן שואל: אימתי ועל ידי מי נקבע הנוסח "ורעיתו"? משנת יוסף — שירות לקוחות — כתובת דואר — לא פורסמה כתובת ליצירת קשר
משנת יוסף
לא ידוע לי על איזה ענין מדובר, אבל ראה בענין אמינותה
Broomstyle: משנת יוסף הזמנה
אישצפת כתב:היה מצוי גם עב"ל או עבה"ל אבל באותו זמן גם היו רושמים עב"ג