תיבחנה ההשפעות של הללו על התלמיד לקויי הלמידה ועל סביבתו أرجو الانتباه وعدم التبرع لهذه الزمرة من المحتالين والمحتالات
ياسر عواد جزءًا من منتوجات مشروع DEMO في كلية سخنين لتأهيل المعلمين

îéãò àéùé ìúìîéãéí

نعلمكم بأنه ليس لكلية سخنين أو لأصحابها أي علاقة بهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات وقد تم تقديم شكوى بهذا الموضوع للشرطة.

מוודל סכנין
îéãò àéùé ìúìîéãéí
המטרה המרכזית: להכיר את מהות הגישה האיכותנית, להכיר ולהבין מחקרים איכותניים בעיקר בתחום החינוך , ולהתנסות בדרכים לאיסוף וניתוח נתונים, כתיבת ממצאים, דיון ומסקנות
מאגרי מידע כניסה מהקמפוס
מצ"ב קישור למלגות מפעל הפיס - 2 أرجو الانتباه وعدم التبرع لهذه الزمرة من المحتالين والمحتالات
احتوى العرض على ماهية وطرق استعمال أساليب تدريس جديدة في المساقات التي تتعلق بالأقليات، وبشرائح سكانية هامشية، وذلك من أجل رفع صوتها ومعاناتها على الأجندة الجماهيرية وقد علق بروفسور محمود غنايم رئيس الكلية، وأشاد بالدور التي تقوم به كلية سخنين في استخلاص الطرائق والأساليب المتطورة، من خلال المشاريع الدولية، وحتلتنها للسعي قدما في تطوير بيداغوجية التعلم والتعليم

כניסת מרצים וסטודנטים

סטודנטיםות שלום רב, כמדי שנה, בשנים האחרונות, ממשיך מפעל הפיס להעמיד מלגות לסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך.

30
כניסת מרצים וסטודנטים
وقد أشادوا بالابتكار والتطوير التي أحدثته الكلية بكل ما يتعلق بتطبيق أساليب تعلمية حديثة لتدريس مضامين خاضعة لحساسية ثقافية معينة
מכללת סכנין
نعلمكم بأنه ليس لكلية سخنين أو لأصحابها أي علاقة بهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات وقد تم تقديم شكوى بهذا الموضوع للشرطة
מכללת סכנין
ניתוק המצלמה או אי-כיוונה אל הסטודנט במהלך הבחינה עשויים להביא לפסילת הבחינה