מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב , התשנ"ג-1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה ארנונה כללית ברשויות המקומיות , התשס"ז — 2007 בהעברת זכויות בנכס מאשרת העירייה שכל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס שולמו במלואם
תושבים חברי מועדון דיגיתֵל- באפשרותכם לבצע תשלום מקוון, לצפות בתלושים קודמים וביתרות לתשלום וליהנות משירותים נוספים - סניפי משרד הפנים הקרובים משרד הפנים, סניפי משרד הפנים הקרובים בקטגוריה של ממשלה ומוסדות ציבור

ארנונה

אתה יכול להגדיל או להקטין כדי לקבל את המיקום המדויק של סניף משרד הפנים בתל אביב, דרך מנחם בגין 125.

ארנונה
ניתן להגיע בימים א'-ה' בשעות 14:30-08:00 ללא צורך בתיאום מראש
משרד הפנים בתל אביב שעות פעילות
תלוש ארנונה בדואר אלקטרוני לקוחות הרשומים כמחזיקים בארנונה של נכס, יכולים לקבל את תלוש הארנונה ישירות אל הדואר האלקטרוני
משרד הפנים בתל אביב שעות פעילות
קבלת תלוש הארנונה בדואר האלקטרוני ידידותית לסביבה הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס
התעודה תימסר ללקוח במעמד הגעתו לעירייה לאחר תשלום האגרה תהליך הנפקת התעודה נעשה באגף לגביית ארנונה ומים

ארנונה

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.

משרד הפנים בתל אביב שעות פעילות
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מה-1 בינואר של אותה שנה
משרד הפנים בתל אביב שעות פעילות
תעודה לרשם המקרקעין על פי סעיף 324 לפקודת העיריות העברת הזכויות בנכס או רישום משכנתא בטאבו מותנים בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין
רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)
הנפקת התעודה מותנית בהגעה פיזית ללשכת מנהל האגף, אבן גבירול 69, קומה 5 חדר 557
מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים, בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר לצורך רישום משכנתא בטאבו מאשרת העירייה שכל חובות הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס שולמו במלואם
הגדרת "מחזיק": אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר מפה מפורטת יותר עם כל סניף משרד הפנים סניפים ב ישראל תוכלו למצוא על ידי לחיצה על הקישור משרד הפנים מיקום

ארנונה

.

13
רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)
רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)
משרד הפנים בתל אביב שעות פעילות