מי יכול לפנות לנציב פניות הציבור? באילו עניינים ניתן לפנות לנציב? אם לאחר הבדיקה שערך עם הגורמים השונים מצא הנציב כי התלונה מוצדקת כולה או בחלקה, הוא ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב לפונה סרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה עוסקת בקביעת נכות רפואית לאנשים המעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה, וכן בקביעת נכות רפואית למי שאינו מעוניין בקצבת נכות או אינו זכאי לקצבה, אך מעוניין בקביעת נכות לצורך קבלת שניתנות החל מ-20% נכות ומעלה
ניתן למצוא פירוט של המסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות כיצד ניתן לפנות לנציב פניות הציבור? אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו

הרשות השנייה

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

22
הרשות השנייה
לא תתקבלנה פניות בעל פה או פניות בעילום שם
ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך)
כל אדם רשאי לפנות לנציב פניות הציבור, ובלבד שהפנייה תיעשה בכתב
ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך)
הנציב רשאי לבצע בדיקות וחקירות כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו תוך הגינות ושמירה על איזון בין חופש הביטוי של הגורמים המשדרים לבין כבודו של הפונה
שלום רב, יש לך תלונה, פנייה, או אולי מחמאה בעניינים הנוגעים לשידורי הטלוויזיה או הרדיו האזורי? כאמור, החוק מחייב הגשת פנייה בכתב מצא הנציב כי התלונה אינה מוצדקת, הוא יודיע על כך בכתב לפונה ולמי שהוגשה נגדו התלונה
השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין החל מספטמבר 2019 המוסד לביטוח לאומי קובע במקביל לקביעת הזכאות ל גם את אחוזי הנכות הרפואית לילדים שיש להם לקות חמורה

ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה (הליך)

יחד עם זאת, ייתכן עיכוב בזמנים ולעתים הכניסה לחדר הוועדה נקבעת שלא על-פי סדר הגעתם של הנבדקים.

הרשות השנייה
אולם אם לכאבים יש השפעה על התפקוד של המבוטח, יש לתאר את ההשפעה הזו
הרשות השנייה
המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב
הרשות השנייה
אם בעקבות הבדיקה מצא הנציב ליקוי, הוא רשאי להצביע בפני מי שהוגשה נגדו התלונה על הצורך בתיקון או לדרוש שידור של תוצאות הבירור