הקווים המנחים את החיפוש הינם: משרה חלקית המאפשרת לשלב לימודים ועבודה, שאינה דורשת מעבר ליכולותיו של סטודנט העוסק בלימודיו משרות סטודנטים הן המענה המדויק לצורך כזה: הן משרות המבוססות על משרה חלקית המתפרסת על פני חלק מן היום, כך שלימודיו של הסטודנט אינם מופרעים, וגם פרנסתו מתאפשרת בד בבד
סטודנט אינו עובד סטנדרטי בשוק העבודה הכללי המשרות מיועדות לתעסוקת סטודנטים חרדים, הנמצאים בתהליך לימודים או לאחר מכינה אקדמאית

משרות סטודנטים

.

26
ריכוז משרות סטודנטים
במקרים רבים, משרות סטודנטים הן דלת לעולם התעשייה המתאימה לאופי לימודיו של הסטודנט, ועל כן נלקחים שיקולים נוספים בחשבון, כשמטרת העל היא התאמה מרבית של המשרה למכלול הנתונים של הסטודנט
משרות סטודנטים
Nothing contained herein shall be construed as conferring by implication, estoppel, or otherwise any license or right under any patent, copyright, trademark, or other intellectual property right of Elbit Systems Ltd
משרות סטודנטים
All other brand, product, service, and process names appearing are the trademarks of their respective holders
במרכז 'כיוון' מאתרים, בין שאר המשרות הרגילות, גם משרות המותאמות לסטודנטים משרות סטודנטים מגבירות את האפשרות ליצירת קשרי תעסוקה ועבודה, על ידי צבירת ניסיון, היכרות קרובה עם השוק והיקלטות בו
הסטודנט עסוק בלימודיו, אך זקוק לזמן מתאים עבור תעסוקה מכניסה כדי לממן את לימודיו ואת מחייתו בשוק התעסוקה קיים מלאי מוגבל של משרות סטודנטים, ועל כן קשה לאתר אותן

elbit

Reference to or use of a product, service, or process other than those of Elbit Systems Ltd.

19
משרות סטודנטים
אלו ועוד יוצרים חלון הזדמנויות וקרקע פורייה למשרה יציבה בעתיד
elbit
המשרות אינן בהכרח קשורות לתואר הספציפי ולמטרת הלימודים האקדמאיים, אלא מטרתן להעניק אפשרויות תעסוקה מכובדות אף לסטודנטים שטרם סיימו את לימודיהם אך מבקשים להתפרנס במקביל ללימודים, או לצבור ניסיון בשוק העבודה
ריכוז משרות סטודנטים