פתרון היקף טרפז שווה לסכום אורכי השוקיים + סכום אורכי הבסיסים תרגיל 5: שטחים מורכבים עיגול וטרפז בתוך טרפז ABCD נמצא מעגל
זהו כלי שנוצר במיוחד כדי למצוא את ההיקף של כל מעגל ניתן לחשב את שטח הטרפז על ידי חישוב שטח משולש ΔABC ולאחר מיכן חיסור של שטח משולש ΔADE

חישוב שטח מקבילית

المتصفح الذي تستخدمه لم يعد معتمدا النظام.

3
מעויין
DE הוא גובה לצלע BC
The Center for Educational Technology
היקף טרפז שווה לסכום צלעות הטרפז
היקף טרפז
מלבן וריבוע הם גם כן מקבילית
ההגדרה המרחיבה אינה מטילה כל תנאי על הצלעות האחרות אם הן מקבילות זו לזו, הרי שהטרפז הוא חשבו את היקף הצורה המשותפת שנוצרה
עקוב אחר מסלול המעגל באמצעות החוט וסמן את הנקודות על החוט פתרון צלעות נגדיות במלבן שוות זו לזו

חישוב שטח משולש

הגובה הוא אורך הצלע CD.

25
חישוב שטח מקבילית
לכן השטח הוא: הצבת המספרים בנוסחת שטח טרפז תשובה: שטח הטרפז 20 סמ"ר
חישוב שטח מקבילית
תרגילים 8-9 יכולים להיפתר גם על ידי תלמידים מצטיינים בבית הספר היסודי
היקף טרפז
כפי שנראה בהמשך, ניתן לעשות זאת בעזרת הנוסחה הרגילה לחישוב שטח משולש צלע כפול גובה חלקי 2 , אך מכיוון שמשולש שווה צלעות מופיע לא מעט בשאלות הגיאומטריה בפרק החשיבה הכמותית, פותחה נוסחה מיוחדת לחישוב השטח שלו, המקצרת באופן משמעותי את זמן החישוב
פתרון הוידאו מופיע מיד לאחר הפתרון הכתוב שטח המקבילית גדול פי 2 ולכן שווה ל 2x
נשתמש ביחס הדמיון ונמצא את שטח משולש ΔADE 225:2 שימו לב כי את הצלע CD לא חישבנו בהיקף הצורה כי היא לא נמצאת בהיקף

טרפז

משתמשים באותה נוסחה לכל סוגי הטרפזים.

15
חישוב שטח מקבילית
הצלע המתאימה ל AD היא AB
מעויין
שטח משולש ABC הוא 4 סמ"ר
מעויין
תרגילים 13-14 מתאימים לתלמידי כיתה ט היודעים לכתוב הוכחה