שירות זה ייחודי בכך שהוא מופעל על ידי מגוון של גורמים, ללא חוקיות ברורה ההוצאה לבריאות בישראל באחוזים נמוכה מההוצאה במרבית מדינות ה-OECD
החברים שילמו מסי חבר לקופה, לעיתים באמצעות מסי החבר לארגון העובדים, וקיבלו שירותי בריאות באמצעות הסדרים שונים שנקבעו בתקנון של כל קופת חולים ההוצאה לנפש הגיעה בשנת 2012 ל-9,337 ש"ח

מערכת הבריאות בישראל

עם זאת, ישנם חולים, או משפחות, המעדיפים לשלם באופן פרטי על אשפוז פסיכיאטרי, ודבר זה אפשרי, במספר מצומצם של בתי חולים פרטיים לחולי נפש.

23
בתי חולים ומוסדות בהסכם
חזית בית חולים בילינסון, אחד משני בתי החולים של ב מערכת הבריאות בישראל מורכבת ממספר קטן יחסית של ארגונים גדולים המפעילים , והיא, בעיקרה, מערכת ציבורית, המבוססת על כספי ו ממשלתי
מערכת הבריאות בישראל
התשלום לביטוח משלים אינו פרוגרסיבי בניגוד לעקרון השוויון הטמון בחוק הבריאות הממלכתי
בתי חולים ומוסדות בהסכם
קופות החולים היו ארגוני חברים-עמיתים, למטרת , על בסיס של ערבות הדדית בין החברים בקופה, וצורת פעילותן הכתיבה במידה רבה את אופיה של מערכת הבריאות בישראל עד היום
מרבית בתי החולים הפסיכיאטריים בישראל הם בבעלות ממשלתית, ובשנים האחרונות מתבצע מהלך מכוון לצמצום מספרם של בתי החולים הלא-ממשלתיים בתחום זה, כחלק מרפורמה כוללת שמטרתה להחזיר חולי נפש לחיים במסגרת הקהילה, ככל שניתן, ולקצר את משך האשפוז הפסיכיאטרי של כל חולה, למינימום ההכרחי לשם טיפול בו מערכת רפואה בקהילה מכוונת להביא את השירות הרפואי לסביבתו הקרובה של צרכן השירות ולמנוע, ככל שניתן, את הצורך באשפוז בבית חולים
ב-, דורגה כמדינה השישית הבריאה בעולם על ידי מדד בין מוסדות אלה ארבעה מרכזים גריאטריים ממשלתיים, והיתר בבעלות עסקית או בבעלות עמותות וארגונים ללא כוונת רווח

מערכת הבריאות בישראל

עיקר פעילותן של התחנות היא בתחום תכנון המשפחה, ליווי האישה משלבי טרום-הריון ולאורך ההריון, ומעקב אחר התפתחות התינוק מלידתו ועד גיל שש.

26
מערכת הבריאות בישראל
חולים אלה יכולים להיות מטופלים בביתם, בסיוע מטפל צמוד לעיתים קרובות בן משפחה או , אולם לעיתים לא ניתן לתת להם את ההשגחה והטיפול הראויים בבית
בתי חולים ומוסדות בהסכם
בשנים האחרונות שבה ועולה קריאה ציבורית להכליל את האשפוז הסיעודי ב"סל הבריאות" שבאחריות קופות החולים, ככל אשפוז אחר
בתי חולים ומוסדות בהסכם
מסגרות כאלה כוללות בתי חולים סיעודיים, מרכזים גריאטריים, ומחלקות לאשפוז סיעודי ב
בשנת 2010 הקדיש מבקר המדינה את הפרק הראשון לקופת חולים מאוחדת האגף הוקם במטרה להבטיח את האיתנות הפיננסית של בתי חולים בישראל על מנת שיוכלו לספק שירותי בריאות נאותים
תוארה תרבות ארגונית קלוקלת, חריגות חמורות מאוד מכללי מינהל תקין וליקויים המעוררים חשש לזילות כספי הציבור החוק קבע כי כל תושב בישראל זכאי לעבור מקופה לקופה פעם אחת בשנה, וקופת חולים אינה רשאית לסרב לקבל חבר

בתי חולים ומוסדות בהסכם

גם סוג ביטוח זה, הקרוי בחוק "שירותי בריאות נוספים" שב"ן מצוי תחת פיקוח ומגבלות, ולמשל, נאסר על קופות החולים להציע במסגרתו הטבה או הנחה לגבי כל שירות המצוי בסל הבריאות.

מערכת הבריאות בישראל
שירותי בריאות כללית מפעילה את מערכת המרפאות הנרחבת ביותר בה מועסקים רופאים מטעם הקופה כשכירים, הכוללת מרפאות ראשוניות בעיקר וילדים , ומרפאות מקצועיות בתחומי התמחות שונים
מערכת הבריאות בישראל
חלק מבתי החולים הם כלליים - כלומר מיועדים לטיפול במגוון רב של מצבים רפואיים, ואחרים הם ייעודיים - המיועדים לטיפול בסוג מסוים של מצבים רפואיים
בתי חולים ומוסדות בהסכם
בישראל קיימים מספר קטן של בתי חולים המתמחים בשיקום