על מנת שהספרה 8 תהיה אלפיות חלוקת שני גלילים לחלקים וצביעת חלק מהם
כי הספרה האחרונה היא אלפיות זוגות של שברים שיש להשוות ביניהם

יישומונים לפי נושאים

השוואת תרגילי חיבור וחיסור מספרים מכוונים על מאזניים 4.

20
יישומונים לפי נושאים
כאן הספרה האחרונה היא מאיות ולכן השבר הוא: 85 מאיות
שברים עשרוניים כיתה ה
להמחשה,השערה ובדיקה של צירי סימטריה שיקופית בצורות שונות אנגלית 39
שברים עשרוניים כיתה ה
מהו הכלל לגבי כפל מספר עשרוני ב-1000,חלוקתו ב-1000? במקרה זה הנקודה העשרונית צריכה להיות לפני כל המספר
כל כדור לסל- השוואת נפחים 14 פתרון המספר מסתיים באלפיות ולכן יש בו 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית
השם שונה אבל אלו שברים שווים: 0 מאפשר דיון באסטרטגיות לבחירת הזוגות אנגלית 9

שברים עשרוניים כיתה ה

אורך הגדר 10 מטר, גבהה 0.

שברים עשרוניים כיתה ה
אפשר לעבור מרמה לרמה אחרי הופעת כל תרגיל ויש שליטה על בחירת התרגילים
שברים עשרוניים כיתה ה
צורות- גזירה, סיבוב, היפוך, שיקוף, הזזה ועוד אנגלית 32
שברים עשרוניים כיתה ה
בתרגול מופיעות חידות מספרים הקשורות למבנה עשרוני
מיקום מספרים עשרוניים על ישר המספרים אנגלית 29 על מנת שיתקבל מספר שלם הנקודה העשרונית צריכה להיות מימין לכל הספרות
בכמה ק"ג שקדים השתמשה אמא? תפזורת גימטריה מספרים מכוונים 1 מהן המספר שכאשר נגדיל אותו פי 100 יתקבל המספר 74

יישומונים לפי נושאים

ככל שהנקודה זזה שמאלה כך היא מקטינה את המספר.

8
יישומונים לפי נושאים
פתרון מכוון שהמספר מסתיים במאיות הספרה האחרונה צריכה להיות מאיות
יישומונים לפי נושאים
סוגי תרגילים וכיצד לפתור אותם סוג 1: קריאה נכונה של מספר עשרוני תרגיל 1 תנו שם במילים לשבר העשרוני הבא: 0
שברים עשרוניים כיתה ה
חותך צורות בלוח מסמרים- פירוק והרכבה של צורות