שינוי התקנות טרם אושר בוועדת העבודה הרווחה והבריאות כתוצאה מכך נותרו לחלוקה רק 1
אחד הפגמים הוא שהחוק כלל אינו קובע תאריכים לביצוע הפעימות השלישית והרביעית, אלא רק ששרי האוצר והעבודה והרווחה ימליצו על מועדים לביצוע הפעימות עד סוף 2019 כן היא מודיעה ששר האוצר ישראל כץ ושר העבודה והרווחה איציק שמולי מתכוונים להביא לאישור הממשלה בקרוב לקראת הדיונים בחוק התקציב את המלצותיהם למתווה מדורג להעלאת קצבאות הנכים בשנים 2020 ו-2021

העלאת קצבאות הנכות

החודש תיכנס לתוקפה הפעימה הראשונה של העלאת קצבאות הנכות הכללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה וקצבת אזרח ותיק זקנה למי שעבר מקצבת נכות כללית לקצבת אזרח ותיק.

תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות בחודש יוני 2021
זאת, בתנאי שהם זכאים לקצבה בשיעור 112% ו-188%
החודש: הגדלת קצבאות הנכים
חוק קצבאות הנכים נוסח בצורה רשלנית מאוד שיוצרת אי בהירויות
העלאת קצבאות הנכות
גם מקבלי קצבת השירותים המיוחדים שר"מ ייהנו מתוספת, בגובה 200 שקלים
סכומי הקצבה החדשים ממרץ 2018
באשר לקצבאות הזקנה, מי שעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק זקנה עד לתאריך 1 קצבה חודשית נוספת קח"ן תהיה בסכום אחיד של 452 ש"ח לכלל מקבלי קצבת נכות בשיעור 100%

תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות בחודש יוני 2021

על פי החוק המתוקן, על הממשלה להחליט על אופן הגדלת הקצבאות בפעימות הבאות עד סוף שנת 2019.

19
העלאת קצבאות נכים
העלאת קצבאות הנכים בעקבות הסכם הנכים שעבר בכנסת ב-12
הפרקליטות מאשרת: עדכון קצבאות הנכים יהיה נמוך ב
הממשלה תחליט על אופן הגדלת הקצבאות בפעימות הבאות עד סוף שנת 2019
העלאת קצבאות הנכות
הפעימה הראשונה תהיה בחודש מרץ 2018
אנו נתעדכן לגבי השינויים עם אישורם פירוט השינויים בפעימה הראשונה במרץ 2018 הממשלה תחליט על אופן הגדלת הקצבאות בפעימות הבאות עד סוף שנת 2019
הגדלת סכום קצבת שירותים מיוחדים: הקצבה תוגדל ב-200 שקלים חדשים למקבלי קצבה בשיעור 112% ו-188% מענק קורונה נוסף לאוכלוסיית הנכים, במקום הגדלת קצבאות הנכות: שר האוצר, ישראל כ"ץ ושר העבודה והרווחה, איציק שמולי, החליטו להקצות כחצי מילארד שקלים לאוכלוסיית הנכים כמענק מיוחד

הפרקליטות מאשרת: עדכון קצבאות הנכים יהיה נמוך ב

עם זאת, הנוסח העמום הזה אינו מבטיח החזר רטרואקטיבי מלא של התוספת לקצבאות מראשית השנה.

אושר: מענק קורונה נוסף לאוכלוסיית הנכים
בתשובה היא מייחסת את העיכוב לשלוש מערכות הבחירות האחרונות ולמשבר הקורונה
החודש: הגדלת קצבאות הנכים
עוד כותבת הופפלד כי "המתווה יכלול התייחסות" לתקופה שבין חודש ינואר 2020 לבין אישור מועד החוק על עדכון הקצבאות בכנסת
אושר: מענק קורונה נוסף לאוכלוסיית הנכים
קצבת ילד נכה: הוקצו 50 מיליון ש"ח להגדלת קצבאות ילד נכה