ובנוסף, אצל האוכלוסייה החרדית, ההנחה היא שהיא צנועה יחסית, ולמדינה לא תהיה ברירה לתת שירותים יסודיים של חינוך ורווחה ומים וביוב היום אנחנו מעלים על נס את האחדות
רואים את זה למשל בתחום התרבות", אמר כהן וביקש להדגיש כי כבר אינו מעורב ציבורית ופוליטית לדעתי העיר אמורה להיות פנינה בלב אזורים שהם פסטורליים, נופים שהיה אפשר לנצל לתיירות", אמרה

The Center for Educational Technology

לדבריה "עליזה נכנסה בסך הכול מול שוקת שבורה ומי שציפה לראות שינוי מהיום למחר יכול להיות מאוד מאוכזב.

בין פארק הייטק לבניית ישיבות, ראש העיר בית שמש צועדת בין הטיפות
לשאלה מה מבחינתה תהיה הצלחה בתום חמש שנים של כהונה, השיבה בלוך: "שאת תגידי לעצמך, 'וואו איזה חבל שאני לא גרה שם'"
חצות היום
עם כניסתו לתפקיד, אבוטבול קידם בנייה למגורים מבלי לחשוב על יתר הצרכים של התושבים בעיר, אלא הסתמך בעיקר על סיוע של המדינה בשל קשריו הרבים
חצות היום
לדבריו, "היא נשארה מאחור בלי שום תפנית וכך מצא אותה גל העלייה ההמוני בשנות ה-90, עיר פיתוח חלשה עם עירייה מאוד חלשה ולא מקצועית"
המתיחות שעדיין קיימת גורמת לה לנקוט בדרך של פשרות, שאחת מהן עוררה ביקורת רבה בחודש שעבר ברור שאם הייתה קואליציה קטנה זה יותר פשוט אבל לא בחרנו בפשוט, אני חושבת שיש ערך לדיאלוגים שמתנהלים"
אבוטבול אף סיפר בדבריו על השיחה שהייתה לו עם ראש העיר החדשה, בה היא אמרה לו כי בדעתה להמשיך רצף שלטוני ולא לשנות דברים והחלטות שנעשו בתקופתו בעירייה, ואמר כי אלו אכן דברים חשובים, ותקוותו כי אכן הנציגים יוכלו לפעול במשותף בכדי לשמור על קהילות הקודש בעיר בראיון ראשון ל'כל הזמן', מתייחס הגר"א שלזינגר לאפשרות, מציב את התנאים, ומשוחח על הקשר האמיץ בינו לבין העיר בית שמש

רכבת ישראל

היית בא לעירייה ומסתובבים כל הזמן המון מאכערים.

29
The Center for Educational Technology
חדשות, בלילה יהיה זה בשעה 23:55
רכבת ישראל
רוב הסיכויים שהפסדתם את הרכבת
זמני היום בית שמש
את המכון לטיהור שפכים, למשל, המדינה מימנה