ביוני אמר שאם היה ילד פלסטיני ב גם הוא היה משלח על ישראל כתבותיו על שכונות מצוקה בשנות ה-70, שימשו מאוחר יותר כחומר רקע לכתיבת ה
שלח מחזות לתיאטרוני ישראל, אך לא זכה לכל תגובה מצדם ניתן לעיין שם ב, וב

גטו (מחזה)

ערך זה עוסק במחזה מאת יהושע סובול.

11
מחזה חדש של יהושע סובול בקאמרי
בשנת 2007 כתב את התסריט לסרט ""
גטו (מחזה)
לעומת קרוק וגנס, אשר למרות היריבות העזה ביניהם- שניהם חרדים לגורל אחיהם בגטו, מוצגת גם דמות של יהודי מסוג אחר- דסלר, אשר על מנת להציל את עורו, מתנדב לעזור לקלגסים הנאצים במלאכת ה בתושבי הגטו, ומכה בהנאה יהודים אחרים
יהושע סובול
דמות נוספת במחזה היא קיטל, קצין ה הממונה על הגטו, המוצג תחילה כאנושי למרות הכל, אך בסוף מתבררת האמת הצפויה מראש
במחזה, שמבוסס על אירועים אמיתיים, מופיעות גם כמה דמויות היסטוריות אמיתיות שפעלו בגטו, כדוגמת , הדמות הראשית במחזה, שהיה מפקד המשטרה היהודית ויושב ראש ה בגטו המחזה נכתב בשנת וזכה להצלחה בינלאומית
הוא לעשרים , הוצג ב המובילים בעשרים וארבע מדינות וזכה ל משבחות ובשלל פרסים בנו הוא הזמר , ובתו הייתה שחקנית וכיום מרצה לפילוסופיה

יהושע סובול

בשנת 2010 נמנה עם החותמים על עצומת השחקנים ויוצרי התיאטרון שטענו כי יסרבו להופיע בעיר "כמו גם בכל התנחלות אחרת".

יהושע סובול
תכנים אחרים שנוצרו באתר זה ומתפרסמים בו בלא שמצויין עליהם במפורש אחרת - כל הזכויות עליהם שמורות ל בע"מ, חל"צ, מלכ"ר , המכון מעניק רשות לשימוש אישי לא מסחרי ולא ציבורי בתכנים אלו
גטו (מחזה)
המחזה הוצג פעמים רבות במדינות שונות באירופה, ביפן ובארצות הברית
יהושע סובול
בנוסף, שירו "והחיים" הולחן על ידי והוקלט לאלבומו "חותך בחתך הזהב" בשנת 2006