בהמשך המאמר מובאת הודאתה של חברת הפלמ"ח שרה שוריקה ברוורמן בקשייה הפיזיים של הבחורה סיכום והמלצות מפאת השונות בין גברים לנשים המוצאת את ביטויה בהיבטים שונים עליהם הרחבתי במספר מאמרים קודמים, כמו גם אופי המשימות והדרישות המבצעיות הנגזרות ומשתמעות מהן, מוטב לו לצה"ל לבחון באם לאמץ ולהרחיב את המתכונת שהוכחה כאפקטיבית, יעילה ורלוונטית במג"ב ובחיל האיסוף הקרבי בפרט
עוד הסביר בזמנו סנ"צ מייק, מפקד פלוגה במג"ב, כי: "בכלל במג"ב יש עלייה גדולה מאוד בשנים האחרונות בביקוש של צעירות להתגייס לחיל והתרומה שלהן משמעותית עובדות אלה באות לידי ביטוי ביתר שאת בהגדרות בהן נעשה שימוש בצמד המילים "מחידושי המחבר"

תרתי משמע

פתרון: סקס; המילים "מה עושה" מכוונות למילה שניתן לייחס אליה את פעולת העשייה, במקרה זה "עשיית סקס".

30
דקל בנו
בשנת 1989 פרסם את תשבץ ההיגיון הראשון שלו בעיתון מטעם רשת
דקל בנו
אני חושב שלבנות יש סבלנות רבה יותר מלבנים"
דקל בנו
חלקי ההגדרה הבאים מדריכים את הפותר להבליע את המחרוזת "קורב" בתוך המחרוזת "מים" ולא להפך , ובצורה זו מתקבל הפתרון "מקורבים" בני המשפחה , כשהוא נכתב בכתיב מלא
משמעות ההגדרה בעברית, בתרגום חופשי, היא "אתר פואטי טיהר במפתיע את לורד ארצ'ר המשותק מאשמת ניאוף" והפתרון הוא "The Old Vicarage Grantchester", שהוא שמו של בית מפורסם בעיר הבריטית גרנצ'סטר שהיווה השראה לפואמה מאת , וכמו כן של "chaste Lord Archer vegetating" דוגמה להגדרה שנחשבה לבלתי הוגנת, היא כזו שכללה אנגרמה של הפתרון אך "מציין האנגרמה" חלק ההגדרה שתפקידו לרמז על הימצאותה של אנגרמה בהגדרה והאנגרמה עצמה חלקו מילה משותפת
אחד מהמחברים הידועים ביותר מן האסכולה הגמישה יותר הוא "ארוקריה" ג'ון גאלבריית' גרהאם, נולד ב-1921 שידוע בהגדרותיו השנונות והלא-אורתודוקסיות לעיתים מקור השימוש הוא האישור הצבאי הניתן לימי מחלה - ימי "גימלים"

תרתי משמע

איך לענות לשאלות בצורה נכונה? מקצועיות, פונקציונליות ורוח הלחימה הן שיובילו לניצחון במערכה על אויבינו ולא ערך השוויון כפי שרבים נוטים להוסיף למשוואה שאינה מתכנסת.

8
מסגרות לוחמות תרתי משמע
למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? פתרון: הארי פוטר; הסבר: מחד - , כלומר האריה פוטר והקרקס יסתדר בלעדיו, ומאידך - , כלומר קוסם
תרתי משמע
בולט בהם השימוש בהגדרות שפתרונן נמצא ב
תרתי משמע
שיטה נוספת לרמיזה על שימוש בתבנית היא שימוש במילים רבות להרכבת ההגדרה
המצוטט ביותר מביניהם הוא: "תשבץ היגיון טוב כולל שלושה מרכיבים: 1 ההגדרה מכוונת את הפותר אל המושג המקורי ואל המושג החדש גם יחד
למה אני חושב שפוגעים בי? הוא לרוב סימן ההיכר של הגדרות מסוג זה בתשבצים רגילים, אך בהגדרות היגיון לא תמיד יש לו משמעות מיוחדת חרדה חברתית ועוד למה קל לפגוע בי? בחילות הקרביים המסתערים או ביחידות שמשימותיהן דורשות שהייה מבצעית ממושכת בשטח, כגון חטיבות החי"ר, השריון והסיירות המובחרות, להבדיל מטייסות ולוחמות צוות האוויר לדוגמא, לא חוזרים מידי יום למוצב או לבסיס האם, לא פועלים במשמרות קבועות או נתמכים על ידי תשתיות נפרדות המאפשרות פרטיות למשך תקופה ממושכת

תרתי משמע בשכנוע ✔שתילת מחשבות, לשכנע באמצעות ריבוי משמעויות, תרתי משמע בשכנוע, איך המוח משתכנע? איך המוח מבין? איך המוח חושב? איך לשכנע אנשים ...

האם היא אוהבת אותי כמו שאני? הרועה ובירמן מקפידים בדרך כלל על קיומם של לפחות שני פתרונות באורך גדול יחסית בכל תשבץ 9 עד 13 אותיות, או יותר במקרה בו מילות הפתרון מפוזרות בין משבצות התחלה שונות.

2
דקל בנו
גודל התשבץ לא מונע את קיומם של פתרונות המורכבים ממספר רב של מילים, מפני שקיימת האפשרות לעשות שימוש ברצפי משבצות שונים בתשבץ לשם אחסונו של הפתרון בחלקים
תרתי משמע
בתכנית "השבוע" של כאן 11 ביום שישי האחרון, 12 במרץ 2021, בישרה הכתבת כרמלה מנשה על הקמתן של שתי פלוגות לוחמות במג"ב תרתי משמע
דקל בנו
ה"קוף" מכוון אל האות ק' שנמצאת בין שתי אותיות ה-ס'