האהבה היא ערך זמין לכל
לכן אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו כי לא יקנוה בהון עתק רק באהבת הלב הדבר תלוי: הרעיה דבקה בדודה: ובזה נשלם השיר החמישי: מליצה: ז " מים"

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה...

.

11
שיר השירים ח ז
קטגוריה:שיר השירים ח ז
דואג ואחיתופל חשבו, בעקבות חטא דוד ובת שבע, שה' עזב את דוד לגמרי
עזה כמוות אהבה
בתורה שבנא עבד עיסקא לסוף א"ל תא נערוב וליפלוג יצתה בת קול ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתו וגו': בזמן שהלל הלך ללמוד תורה, יצאו אחיו לפרקמטיא והתעשרו,
אם-יתן איש את-כל-הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו א"ל: בכי אנא דלא שבקת לסיבותיך כלום
בוגרת לימודי טיפול מיני מטעם אוניברסיטת בר אילן

עזה כמוות אהבה

דברים כג, טו ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, והן אינן יודעין, שעבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה" רב יוסף בשם רבי מנחם בר יוסי,.

12
קטגוריה:שיר השירים ח ז
כאשר רגש זה מתלקח, הוא משפיע בכל המישורים: הגוף הפיזי כאילו נולד מחדש, האנרגיה זורמת בו בקצב אחר, הלב פועם בעוז והמחשבות, הרעיונות והתקוות נצבעים בגוונים חדשים
קטגוריה:שיר השירים ח ז
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
הטיפול הזוגי בקליניקה שלי משלב ארגז כלים מתקדם ואפקטיבי ממיטב המסורות של הגישה הקלאסית בפסיכולוגיה בשילוב של פסיכותרפיה בודהיסטית כשהמשתתפים התעניינו לפשר השם המקורי, ענה הגר"ד סגל: "כתוב ב'שיר השירים': 'אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו'
הפירוש הפשוט של הפסוק הוא כי אי אפשר 1 לקנות אהבה גם עבור הון רב, והעושה כן הרי שיבוזו לו, במשמעות של יסרבו לו

קטגוריה:שיר השירים ח ז

היא קראה על עצמה את הפסוק: " מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה" שיר השירים.

7
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
ואמר רבי יוחנן: הדין בית כרם דידי הוה וזבינתיה בגין מלעי באוריתא
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה...