לישרים מקבילים יש שיפועים שווים דוגמה 2 מבין הישרים הבאים זהו את הישרים המאונכים
אנך ל, או ל, הוא האנך לישר המכיל אותם הישרים הללו לא מאונכים כי מכפלת השיפועים אינה 1-

ישרים מאונכים וישרים מקבילים worksheet

נכתוב אותו בצורה מפורשת כדי שנזהה את השיפוע.

משוואת ישרים מקבילים
משוואת ישר על פי ישרים מקבילים
ישרים מאונכים וישרים מקבילים worksheet
נמצא את משוואת הישר ששיפועו 2- ועובר בנקודה 0,0
ישרים מאונכים וישרים מקבילים worksheet
אנו יודעים שהשיפוע של ישרים מאונכים הוא 1-
שני ישרים עם זווית של 90 מעלות בניהם עלייך למצוא משוואת ישר ששיפוע 2- ועובר בנקודה 5,7
פתרון שיפוע הישר המבוקש הישר המקביל הוא 2 נספח: סיכום הדרכים למציאת משוואת ישר

אנך

.

28
אנך
כאשר נקבל ישר במשוואה לא מפורשת נעביר אותו ל
משוואות ישרים מאונכים
כאשר מתייחסים לאנך העובר דרך מסוימת על הישר, מקובל לכנות את האנך, אנך העולה מן הישר, ובמקרה בו ההתייחסות היא לאנך העובר דרך נקודה מחוץ לישר, האנך מכונה אנך יורד
משוואות ישרים מאונכים
שני ניצביו של מאונכים זה לזה בגאומטריה, אנך הוא החותך ישר נתון ב