באמצעות אפשר לחשב ממשיים, בייחוד אינטגרלים מוכללים המכונים גם לא-אמיתיים או לא-נאותים על כל : מ או מינוס אינסוף עד Want to practice the list that was shared with you? כל תוצאת חיבור או כפל הייתה מספר שלם וחיובי הנכלל בקבוצה זו
המספרים האי-רציונאליים הרחיבו את תחום המספרים עוד יותר וכך זכינו להכיר מספרים חדשים כמו הפאי π וכמו המספר הטבעי e המורכב מסדרה אינסופית של שברים את המספרים האי-רציונאליים הכרנו לאחר שהוספנו את פעולת הוצאת השורש

Morfix Dictionary

מתמטיקאים התקשו לקבל את המושג החדש, והדבר בא לידי ביטוי גם בשם שניתן להם.

ערך מוחלט של מספרים מרוכבים ומשמעותו הגיאומטרית
מספרים מרוכבים ערך מוחלט
דף זה הוא הפרק השני בלימוד מספרים מרוכבים
מספרים מרוכבים ערך מוחלט
הגדרה זו נותנת גם את המשמעות הגיאומטרית של המספר
ניתן לייצג מספרים מרוכבים בצורה על גבי ב Want to create a new word list? בתחומים אלה משתמשים ב גדלים מרוכבים הכוללים ו
פעיל פעיל פעיל פעיל פעיל פעיל מספרים מרוכבים - הצגה קוטבית ומישור גאוס, משפט דה - מואבר ושורשי היחידה הצגה קוטבית של מספר מרוכב והצגתו במישור גאוס, אלגברה של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית, בעיות גיאומטריות, משפט דה - מואבר ושורשי היחידה Save more words as a Premium member

מספרים מרוכבים

In order to play all quizzes, you need to upgrade your membership.

1
מספרים מרוכבים
Want to save more words to this list? כדי להרחיב את תחום המספרים השלמים כך שיכלול גם את המספרים השליליים המצאנו את המספר הבא: -1 בעזרת הכפלה של מספר זה בכל מספר מתחום המספרים השלמים החיוביים נוכל לקבל כל מספר שלילי ממשפחת המספרים השליליים
מספרים מרוכבים
צורת הצגה זו שימושית ביותר
מספרים מרוכבים ערך מוחלט
תכונה זו של מנוסחת ב, והיא שהופכת את המספרים המרוכבים למרכזיים כל כך במתמטיקה המודרנית