אין להתייחס למידע המוצג באתר כמידע רשמי של האוניברסיטה על אף שהמידע נלקח מאתר האוניברסיטה לוח השנה הוא שנתי וכולל את 2 הסמסטרים
השימוש בתוכנה על אחריות המשתמש בלבד ואגודת הסטודנטים או מי מטעמה אינם אחראים לכל אבדן או נזק ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מכך אנו ממליצים תמיד לבדוק את המידע המפורסם באתר מול הגוף האקדמי של הקורס הרלוונטי

bid

האתר מיועד לכלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת ת"א מכל החוגים והמסלולים ומהווה כלי עזר בלבד.

bid
תוכל להוסיף או להוריד קורסים ידנית ולבחור קבוצות לימוד אחרות
bid
אין המפתחים לוקחים אחריות על המידע או על כל נזק שיגרם משימוש במידע או משימוש בשירותי האתר
bid
כעת באפשרותך לצפות במערכת ולבצע שינויים
בלוח שנה תוכל לצפות בכל המועדים
תוכל להרכיב מערכת עבור סמסטר ב' באותו אופן ולצפות בלוח המבחנים בתחתית העמוד לחיצה על קורס במערכת או על מועד בלוח המבחנים תעביר אותך למועד הרלוונטי בלוח השנה

bid

.

bid
bid
bid