כאשר הקורא ניגש למידע אז ניתן לאפשר גם לקוראים אחרים לגשת למידע והקריאה לא מהווה קטע קריטי ביחס לקוראים אחרים יש לציין שהאלגוריתם עובד בשיטה של busy waiting כלומר, כאשר הקטע הקריטי לא סיים לרוץ, כל זמן שלא הגיע תור התהליך השני להריץ את הקטע הקריטי הוא יהיה תקוע בלולאת ה- while וידרוש זמן מעבד
והשני לא יסיים להשתמש במשאב כי הוא צריך את המשאב שהראשון משתמש בו כדי לסיים לעשות את מטרתו בגישות יווניות מוקדמות נתפסה התנהגות נורמלית ואבנורמלית כאחד, כנתונים לחסדיהם של כוחות חיצוניים על-טבעיים כמו אלים, שדים, כוחות פוריות כוחות המענישים, נוקמים והורסים: כאשר גורל בני האדם נקבע בעיקר על ידי פסקי-דין המוכתבים מלמעלה מאותו כוח-עליון

cachecash.com

התנהגויות אלו עלולות לפגוע בצורה קשה בתפקוד החולה מבחינת חיי תעסוקה, חברה ופעילויות יום יום, להוות הפרה של חברתית, ולעיתים לסכן את חיי הפרט או הסובבים אותו או לשבשם בצורה קשה.

28
cachecash.com
כאשר קיימים שני תהליכים שכל אחד מהם משתמש במשאב משותף שונה והם גם רוצים להשתמש במשאב שהשני מחזיק, אז נוצר מצב של קיפאון כלומר, אף תהליך לא יכול לבצע את מטרתו כי הראשון מחכה עד שהוא יקבל את המשאב שהשני משתמש בו כרגע
שיגעון
המושג "מחלת נפש" משמש בשפה הרפואית-משפטית במובן של "מצב פסיכוטי", למשל בנוהלים לגבי הוצאת צווים או הוראות לבדיקה פסיכיאטרית כפויה, טיפול מרפאתי כפוי או אשפוז כפוי
שיגעון
נדרשים אמצעים כדי לוודא שהקוד יבצע את מטרתו
כדי שכל פעולה תתבצע באופן אטומי צריך שמערכת ההפעלה תתמוך בכך ולרוב היא מספקת את הסמפור הכניסה לקטע הקריטי ניתנת לתהליך P0 אם תהליך P1 לא מעוניין להיכנס לקטע הקריטי שלו או אם P1 נתן קדימות לתהליך P0 על ידי השמת הערך 0 במשתנה turn
משתמשים במילה גם במובן של תסמינים פסיכוטיים או אישיותיים מסוימים כמו מחשבות שווא או מחשבות מקובעות שאינן מרפות בני האדם הגיעו לכדי שיגעון מתוך זעם האלים או בשל נקמתם: גיבורי האיליאדה הם בובות על חוט הנשלטות על ידי כוחות חיצוניים גם במקרא טירוף והפרעת הנפש הם עונש אלוהי שמקבל האדם על חטאיו

Ella Lee

אם היה תהליך שניסה להיכנס לקטע הקריטי בזמן שהתהליך הראשון לא סיים, ערך המונה יהיה שלילי ולכן כאשר התהליך הראשון יבצע signal אז הוא יעיר את התהליך הבא בתור.

25
Ella Lee
דהיינו, מצב הכולל מגוון המאופיינות בדפוסים והמתלוות בדרך כלל בעיוות חוש המציאות והשיפוט
שיגעון
אצל הומרוס באיליאדה הגיבורים נתפסו כנתונים לחסדיהם של כוחות חיצוניים, על טבעיים
קטע קריטי
ניתן להציג את הקוד כך: תהליכון ראשון 1 קריאת המשתנה המשותף 2 הוספת אחד למספר 3 שמירת התוצאה בזיכרון המשותף תהליכון שני 1 קריאת המשתנה מהזיכרון המשותף 2 הורדת אחד מהמספר 3 שמירת התוצאה בזיכרון המשותף התוצאה שאנחנו מצפים לה היא הערך הראשוני של המשתנה, מאחר שהוספת 1 והורדת 1 משאירה את המשתנה ללא שינוי בערכו