נהנו מאוד מהעבודה עם טובי וללא ספק, נמשיך ונעזר בה גם בהמשך ככל שנידרש נציין כי בעלת השליטה בכהן פיתוח הינה החברה הציבורית קבוצת דלק
טובי גילתה גמישות והבנה רבה לצרכים שלנו, התאימה עצמה ותרגמה אותם בצורה מקצועית, יוצאת דופן למונחים תכנוניים טובי הייתה שותפה לתהליכים שהתנהלו בתוך הישובים, גילתה סבלנות, הקשבה והבנה רבה לצרכים וכל אילו הביאו למוצר איכותי וייחודי שמשמש תשתית מקצועית וחשובה לתכנון המועצה והישובים בהמשך

טובי כהן

טובי ליוותה אותנו והייתה שותפה מתחילתו של התהליך ועד סופו.

11
טובי כהן
בנוסף, בבעלות כהן פיתוח 50% ממקרקעין בקרית אריה בפתח תקוה בהם נבנו ברמת שלד מרתפי חניה
טובי כהן
כהן פיתוח
החברה, כהן פיתוח גז ונפט בע"מ, עוסקת בתחום ניהול חיפושי נפט וגז טבעי, פיתוחם והפקתם וזאת באמצעות החברה הציבורית דלק קידוחים
במקרקעין שטחי שירות וזכויות בניה מעל הקרקע

כהן פיתוח

.

19
כהן פיתוח
כהן פיתוח
טובי כהן

כהן פיתוח

.

24
טובי כהן
כהן פיתוח
טובי כהן