במדינות מתוקנות, מוסדות המדינה מופקדים על יישומה של הזכות הבסיסית לחיים ולביטחון אתר "כל זכות" מופעל ע"י האתר פונה לנשים וגברים כאחד
מושג נוסף אשר שייך לשיח המודרני בנושא שוויון הוא "העדפה מתקנת" אמנם, המיסים נאספים על-מנת לחלקם מחדש לכלל הציבור אך בכל זאת, הכספים מופקעים מחזקת הפרט

חוק למניעת אלימות במשפחה (חוק)

לזכות לקניין שני מובנים: קניין חומרי כגון בעלות על בית, חפצים וכדומה וקניין רוחני, דהיינו בעלות על רעיונות, המצאות, יצירות.

2
הזכות לחיים ולביטחון : definition of הזכות לחיים ולביטחון and synonyms of הזכות לחיים ולביטחון (Hebrew)
מחד, האדם שנשפט למוות ביצע פשע נורא וככל הנראה לקח חיים של אנשים אחרים, שלל להם את הזכות לחיים
הזכות לחיים ולביטחון : definition of הזכות לחיים ולביטחון and synonyms of הזכות לחיים ולביטחון (Hebrew)
החומר במאגר זה הינו לשם שימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים בלבד
הזכות לחיים וביטחון
הזכות לחיים שנהגתה על ידי קובעת כי לכל אדם יש זכות להגנה על חייו
להעתקת הקטע המסומן, עברו למסמך היעד, סמנו את המקום הרצוי ולחצו: CTRL+V להדבקת הקטע גישה זו מעמידה את כלל האנושות על אותה מדרגה ללא הבדל דת, גזע, מין או צבע
האמנה האפריקאית לזכויות אדם וזכויות עמים אמנת בנג'ול : במסגרת סעיף 4 נכללת הזכות לחיים המדינות החברות באו"ם הגיעו למסקנה כי הדרך הטובה והבטוחה ביותר למנוע את הישנותן של תופעות אלה היא מחויבות להגן על זכויות האדם כפי שהן באות לידי ביטוי בהכרזה "לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" משנת 1948 של ארגוןהאומות המאוחדות

הזכות לחיים

Give contextual explanation and translation from your sites! מנגד, יש הטוענים שהעובר מתפתח בגופה של האישה ולה זכות ההחלטה על גופה.

6
הזכות לכבוד
אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט
זכויות האדם
אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו
הזכות לחיים ולשלמות הגוף
תכליתה של מדיניות זו היא יצירת שיוויון הזדמנויות באמצעות תיקון של עוול היסטורי שנגרם לקבוצה מסוימת