אם במהלך הבידוד התגלה העובד כחולה מאומת, המעסיק יהיה זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם לעובד עד היום שלפני המועד בו התגלה העובד כחולה מאומת לשם כך הקים המשרד זאת בהתאם לצו בריאות העם-כל מי שחזר מסין ב-14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהיה במגע הדוק עם חולה במחלה, נדרש לשהות בבידוד בית עד לתום 14 ימים מיציאתו מסין או מהמגע האחרון עם החולה ולדווח על כך
מייצג הרשום בביטוח הלאומי ואין לו ייפוי כוח למעסיק מסוים, יעדכן במערכת ייצוג לקוחות את ייפוי הכוח ניתן להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עברתם את מספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד

איך מגישים בקשה לדמי בידוד?

עובד שנדרש להימצא ב לפני ה-29.

החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
עבור כמה עובדים אפשר להגיש בקשה לתשלום? תעודת המחלה הגורפת בצירוף ההצהרה והאישור על מועד העזיבה את אותה מדינה אם סיבת הבידוד היא חזרה מחו"ל , החליפו את אישור המחלה הרגיל
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
באמצעות האפליקציה ניתן להעביר דיווח סימפטומים יומי של מבודדי בית ישירות לקופות החולים, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף דיווחים נוספים למי שאובחן כנשא או חולה של הנגיף
הקלות בבידוד או ביטולו
ההשתתפות בהלוויה כפופה לאישור מראש של משרד הבריאות ותתבצע באמצעות נסיעה ושהייה באמבולנס לאורך כל ההלוויה
הדיווח של נתוני השכר יהיה בהתאם לשכר של חודש תחילת הבידוד שימו לב, בקשות לתשלום רטרואקטיבי עבור תקופות בידוד שהיו בחודשים אוקטובר 2020 עד ינואר 2021, ניתן להגיש עד 13
הודעה לציבור נגיף הקורונה 5 זאת כדי לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר

החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)

אם תקופת הבידוד חצתה חודשים, החישוב של ערך יום הבידוד יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.

8
ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)
חשוב לוודא שהעובדים לא יתמהמהו עם הדיווח על הבידוד, שכן ההחזר למעסיק יינתן לכל היותר החל מ-4 ימים לפני יום הדיווח של העובד למשרד הבריאות לדוגמה, אם עובד שנכנס לבידוד ב-03
ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)
אם לא היו ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים, ימי ההיעדרות נוכו משכרו כלומר, הוא לא קיבל שכר עבור ימי ההיעדרות שמעבר לימי המחלה שברשותו
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
ניתן להגיש עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד