לחיצה על תאריך בלוח השנה תציג את הזמנים הנוגעים לאותו היום רישיון נשק בישראל — רקע כללי
שלום, בדיקת הפסק טהרה חייבת להיות לפני השקיעה, כדי ששבעת הנקיים יהיו במשך שבע יממות שלמות נשמח לעמוד… שלום לך, הבדיקה יכולה להחשב כבדיקת הפסק טהרה

זמני היום Archives

.

1
מאמרים ושיעורים
רישיון נשק — תחומי טיפול במשרד עורך דין גיא פלנטר
זמני היום Archives
בליל תענית מותר לאכול עד עלות השחר לפי שיטה זו המקדימה, כפסק הגרא"ח נאה
זמני היום
ניתן להשתמש בחלק העליון להמרת תאריך של לוח שנה עברי לתאריך של לוח שנה לועזי ולהיפך
לכתחילה יש לבצע את בדיקת הפסק הטהרה בזמן הסמוך לשקיעה בערך בשעתיים הקודמות לשקיעה ובדיעבד גם בדיקה שנעשתה קודם לכן, בבוקר או במהלך היום יכולה להחשב כבדיקת הפסק טהרה אמנם לכתחילה יש לבצע את בדיקת הפסק הטהרה לקראת השקיעה, אולם, כדאי לדעת שניתן לבצע בדיקה בשעות הבוקר… שלום לך, בדיקת הפסק הטהרה שביצעת בצהריים תקפה, ותוכלי לספור שבעה נקיים מהיום הבא בהנחה שבתבצעי בו בדיקה
רישוי כלי יריה תפקיד האגף להסדיר מנגד ישנם צבעים, כגון אדום שיהיו אסורים תמיד

בראשית א יד

על כן, אין להדפיס לוח שנה מן האתר בשימוש מסחרי ללא קבלת רשות.

6
מאמרים ושיעורים
מארת חסר כתיב פירש"י שהוא לשון מארה כו' אומר אני שלכך הזכיר לשון המורה על הארירה אצל המאורות דווקא, לפי שהמאורות הם סבת הזמן וכל הדברים הנופלים תחת הזמן יש בהם צער כארז"ל מגילה י כ"מ שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער ומסיק דווקא במקום שנאמר ויהי בימי הוא לשון צער וטעמו של דבר לפי שכל דבר התלוי בימים דהיינו הזמן יש לו צער אבל כל הנמצאים העליונים שהם למעלה מן הזמן ואין הזמן שולט בהם אין בהם שום צער לכך נאמר יהי מארת חסר שכל הדברים שתחת השמש יש להם מארת וצער כי הזמן מבלה הכל
בראשית א יד
הנה הדרך הכי קלה והכי חוקית בישראל להוציא רישיון לאקדח: לנסוע לאוקראינה, הגיע הזמן לעבור אל השלב השני! וקדם במקום הזה איננו מזרח
זמני היום Archives
אך לעניין טהרת המשפחה, זמן השקיעה הוא הזמן שנחשב לסוף היום