לכל זוויות במקבילית יש שתי זוויות במוכות בתרגילים הבאים יהיו מרובעים שידוע שהם מקביליות
תרגילים בהם צריכים להשתמש בתכונות המקבילית הערה אם תכירו את הנושא של זוויות חד צדדיות זה יקל עליכם מאוד בכל הנושא של מקבילית, , וכו על מנת להוכיח שכל 4 המשולשים שווי שטח יש שתי אפשרויות

זוויות במקבילית

לכן המרובע הוא לא מקבילית.

17
זוויות במקבילית
נגדיר את שטחי המשולשים בעזרת נוסחת שטח משולש
זווית מתאימות וזוויות מתחלפות
לכן גודל זווית 2 הוא 50
הוכחה במקבילית ט'
זווית D,A הן המשלימות ל 180 מעלות ולכן: AB CD לכן על פי המשפט "אם במרובע יש זוג צלעות מקביל ושווה אז המרובע הוא מקבילית"
פתרון שרטוט 1 לא מקבילית — כי הזוויות הנגדיות לא שוות זו לזו 110 לעומת 100 מצאו את הזוויות המתאימה והמתחלפת לזווית a וקבעו את גודלן
שרטוט 4 זוג הזווית הנגדיות B,D שווה המשוואה נובעת מכך שסכומן 360 מעלות

זווית מתאימות וזוויות מתחלפות

תכונות של זוויות וצלעות זוויות נגדיות שוות זווית סמוכות משלימות ל 180 צלעות נגדיות מקבילות צלעות נגדיות שוות דלתון רק זוג אחד לא לא לא טרפז לא כן רק זוג אחד הבסיסים לא.

הוכחה במקבילית ט'
כך למשל, במקרה בו שתי שוקי זווית מתלכדות, אחת מהזוויות המתקבלות שווה ל- 0, ואילו השנייה שווה ל- 1 זווית שלמה
הוכחה במקבילית ט'
חשבו את ארבעת זוויות המקבילית
The Center for Educational Technology
ישר חותך היוצר זוויות מתחלפות שוות בכל מקרה שבו יש ישר חותך בין ישרים מקבילים נוצרות זוויות מתחלפות שוות