משפטנים שניתחו את פסק הדין הצביעו על כך, שבעוד שרטורית בחר בית המשפט להתמודד עם הסוגיה באמצעות טיעוני הפגיעה בזכויות יסוד, ולא באמצעות הטיעון העיקרי של העותרים, הטיעון המוסדי-משטרי, ניתוח מעמיק של הדברים מעיד על כך שהטיעון המוסדי הוא שעמד בבסיס החלטתם של השופטים עם זאת, נאור העדיפה שלא להכריע בשאלת במבחן המידתיות השני, ומאחר שממילא גם לשיטתה החוק אינו עומד במבחן המידתיות השלישי, גם לא נדרשה לעשות זאת
המרכז האקדמי מבכה את מותם של עורך הדין נתן ז'ורנו, והמתמחה ימית זו'רנו — שניהם בוגרי הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי, אשר נרצחו במילוי תפקידם כעורכי דין מאוחר יותר הצטרף לעתירה האסיר המשוחרר

הפרטת בתי הסוהר

פרופ' דקל הוא מומחה בעל שם עולמי בתחום המשפט המינהלי.

24
הפרטת בתי הסוהר
בנובמבר 2005 זכתה חברת "א
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ארבעה חודשים לאחר מתן פסק הדין נחתם הסכם בין המדינה לבין הזכיין, ולפיו המדינה תרכוש את בית הסוהר תמורת סכום של 279 מיליון ש"ח, הכולל גם פיצוי בגין אובדן הכנסות
הפרטת בתי הסוהר
בעלי ממוצע ציונים גבוה מעבירים תרגולים לקראת עבודות ומבחנים לסטודנטים בכל שנה
ברכות חמות לעורך-הדין אפי מיכאלי, שייצג את המרכז האקדמי, ופיתח לראשונה את הטיעון התקדימי כנגד השימוש בכבילה שלטונית של שיקול הדעת של הממשלה
גם היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון, הביע את התנגדותו לתקציב דו-שנתי, מן הפן הדמוקרטי-חוקתי: "אימוץ של תקציב דו-שנתי בהוראת שעה בנקודת הזמן הנוכחית אינו יכול להתבסס, לא על טיעון של תקופת בחירות ולא על טיעון של 'פיילוט', שכן אותה 'תקופת ניסיון' שהיוותה נימוק משמעותי בשעתו להצדקת הוראת השעה הקודמת, מוצתה ואינה רלבנטית עוד הוא עומד בראש התכנית לתואר שני במשפט מסחרי גלובלי

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

הפקולטה למנהל עסקים של המרכז האקדמי אירחה בשבוע שעבר את הכנס האקדמי הבינלאומי ה-28 של IISES לכלכלה, מימון וניהול בכנס שאורגן בשיתוף הפקולטה למנהל עסקים יחד עם האוניברסיטה היוקרתית לכלכלה של פראג, השתתפו כ-50 חוקרים שבאו מאוניברסיטאות מ-28 מדינות.

10
אקדמיה
בגץ 8260/16 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת ישראל · פסקי דין · אפיק ושות׳
College of Law and Business CLB offers courses and programs leading to officially recognized higher education degrees such as bachelor degrees in several areas of study
בגץ 8260/16 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת ישראל · פסקי דין · אפיק ושות׳
בפסק הדין ציינה ביניש כי הפגיעה בזכויות האדם של האסירים מתמשכת ומתקיימת בכל רגע שבו האסיר נתון למרותם של עובדי זכיין פרטי, וכי פגיעה זו חמורה יותר מהתועלת הכלכלית שעשויה לצמוח מכך